Apurahan saaja

HUOM! Ohje 2016 alkaen myönnettyjen apurahojen saajille:

Myönnetty apuraha maksetaan apurahansaajan verkkopalvelussa. Uusien apurahojen ensimmäinen mahdollinen maksupäivä on kesäkuussa. Apuraha on nostettavissa myöntövuonna sekä kolme seuraavaa kalenterivuotta.

Sydäntutkimussäätiön apurahoja maksetaan kerran kuukaudessa, kuukauden 10. päivä (tai edeltävä arkipäivä). Maksatuspyyntö tulee tehdä ennen toivotun maksukuukauden alkua, kuukauden vaihteeseen mennessä.
Tutkimusryhmän jäsenen oppiarvon mukaiset, henkilökohtaiset apurahat maksetaan apurahansaajan maksatuspyynnön mukaisesti työryhmän jäsenille 1.1.2019 seuraavasti:

- lääket. kand. tai vastaava 1.400 euroa  / kk
- lääket. lis. tai vastaava 2.000 euroa  / kk
- lääket. tri tai vastaava 2.200 euroa  / kk
- lääket. dosentti tai vastaava 2.400 euroa  / kk
- lääket. professori tai vastaava 2.500 euroa  / kk

Henkilökohtainen apuraha maksetaan virkavapauden alettua. Tekemällä maksatuspyynnön vahvistat toimivasi verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Säätiö ei maksa palkkoja eikä laskuja.
Väitöskirja-apurahat ja ulkomaille suunnatut post doc -apurahat maksetaan kerralla.

Apuraha voidaan vaihtoehtoisesti maksaa kokonaisuudessaan yliopiston tai tutkimuslaitoksen tutkimustilille. Säätiön hallituksen hyväksymä yleiskustannusosuus on 3 - 6 %. Päätös yleiskustannusten (overheadin) suuruudesta on mainittava maksatuspyynnössä.

APURAHANSAAJAN SOSIAALITURVA
Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn Suomessa ja euromäärältään vähintään 1300 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 3 900 euroa (vuoden 2019 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluu myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.
Sydäntutkimussäätiö ilmoittaa sosiaaliturvan piiriin kuuluvat apurahansaajat Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melaan. Ilmoitus sisältää tietoja myönnetystä apurahasta ja mm. apurahansaajan henkilötunnuksen. Lisätietoja sosiaaliturvasta ja vakuuttamisesta www.mela.fi

MAKSUOHJELMA
Apurahan maksupyyntö tehdään sähköisesti apurahojen verkkopalvelussa niillä tunnuksilla, joilla hakemus on tehty. Maksupyynnön yhteydessä tarvittava vahvistuskoodi on ilmoitettu myöntökirjeessä.

HUOM! Ohje 2015 ja sitä aiemmin myönnettyjen apurahojen saajille:

Maksatuspyyntö

Myönnetty apuraha maksetaan kun apurahansaaja sitä säätiöltä kirjallisesti pyytää sitä varten tarkoitetulla maksatuspyyntölomakkeella. Maksatuspyyntöön merkitään myös tutkimusryhmän jäsenten tiedot.

Maksatuspyyntölomake on ladattavissa tästä.

Maksatuspyynnön on oltava säätiöllä viimeistään kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä. Maksatuspyyntölomake lähetetään apurahansaajan allekirjoittamana postitse säätiön toimistoon osoitteella Sydäntutkimussäätiö, PL 50, 00621 Helsinki tai sähköpostilla apurahat(at)sydantutkimussaatio.fi.

Apurahojen maksaminen

Sydäntutkimussäätiön uusien apurahojen ensimmäinen maksu on kesäkuussa. Myönnetyt väitöskirja-apurahat ja ulkomaille suunnatut post doc -apurahat maksetaan kerralla, kun muita apurahoja maksetaan kerran kuukaudessa, kuukauden 10. päivänä.

Henkilökohtainen apuraha maksetaan virkavapauden alettua. Vahvistus virkavapaudesta, tai tutkimusyhteistyöstä esimiehen vahvistamana, toimitetaan säätiölle maksatuspyynnön mukana. Säätiö ei maksa palkkoja eikä laskuja.

Oppiarvon mukaiset, henkilökohtaiset apurahat maksetaan apurahansaajan maksatuspyynnön mukaisesti työryhmän jäsenille 1.1.2019 seuraavasti:

lääket. kand. tai vastaava 1 400e/kk
lääket. lis. tai vastaava 2 000e/kk
lääket. tri tai vastaava 2 200e/kk
lääket. dosentti tai vastaava 2 400e/kk
lääket. professori tai vastaava 2 500e/kk

Apuraha tai hankerahoitus voidaan vaihtoehtoisesti maksaa kokonaisuudessaan yliopiston tai tutkimuslaitoksen tutkimustilille. Säätiön hallituksen hyväksymä yleiskustannusosuus on 3 – 6 prosenttia. Päätös yleiskustannusten (overheadin) suuruudesta on mainittava maksatuspyynnössä.

Ilmoita muutoksista!
Kalenterivuoden vaihtuessa ja/tai lomakkeessa pyydettyjen tietojen muuttuessa säätiölle toimitetaan päivitetty lomake.