Ge en gåva till forskningen för livets skull.

Alla har bara ett hjärta. Vi vill veta allt om det.

Som gåvogivare möjliggör du ett långsiktigt hjärtforskningsarbete. Tack vare detta arbete kan hjärtsjukdomar förebyggas, vården utvecklas och de insjuknades livskvalitet förbättras. Du kan understöda forskningen på många sätt: med en engångsdonation, en stordonation eller ett testamente. Ditt stöd är viktigt för oss. Tack.

Viktig information om din gåva: 

  • Stiftelsen för hjärtforskning är inte gåvo- eller arvsskatteskyldig – din gåva går som sådan direkt till ändamålet.
  • Stiftelsen för hjärtforskning är namngiven av Skatteförvaltningen. Penningdonationer till stiftelsen är avdragsgilla i det givande samfundets beskattning från minst 850 euro och upp till högst 50 000 euro. Skatteförvaltningens beslut nr 17035/347/2003.
  • En donation eller ett testamente kan också riktas till ett specifikt forskningsområde. Vänligen kontakta stiftelsens ombud.
  • Du kan ge din gåva anonymt eller offentligt genom att bli en Hjärtunderstödjare för Stiftelsen för hjärtforskning. Vi publicerar alla Hjärtunderstödjares namn årligen på våra hemsidor samt i vår verksamhetsberättelse.
  • Om du är intresserad av att understödja den vetenskapliga forskningen i hjärt- och kärlsjukdomar, antingen regelbundet eller med en betydande summa, vänligen kontakta ombudet för Stiftelsen för hjärtforskning Riitta Rosberg (09) 752 75234, toimisto@sydantutkimussaatio.fi

Tillstånd för penninginsamling: Polisstyrelsens licensnummer RA/2017/375. Verkställighetstid och -område 31.3.2017-31.12.2018 i hela Finland utom på Åland.

Om du vill följa upp hur din gåva är till hjälp kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev toimisto@sydantutkimussaatio.fi.

Tilläggsinformation:
Ombud för Stiftelsen för hjärtforskning Arto Ristola
Tel. +358 9 752 752 34
E-post: toimisto@sydantutkimussaatio.fi