Bemärkelsedagsgåva

Firar du bemärkelsedag eller en viktig händelse i ditt liv?

Bemärkelsedagar och viktiga händelser erbjuder en fin möjlighet att stöda hjärtforskningen för livets skull. Din gåva mångdubblas då den hjälper oss att tillsammans hjälpa dem som det behöver.

Gör så här.

  • Berätta för dem som vill gratulera dig om din önskan att stöda hjärtforskningen istället för att få gåvor.
  • Skriv något av kontonumren nedan på inbjudan.
  • Be att gåvogivaren som meddelande i betalningen skriver t.ex. ditt namn eller någon annan kort identifiering. 
  • Ta kontakt med ombudet för Stiftelsen för hjärtforskning och ange 1) tidpunkten för din bemärkelsedag, 2) meddelandet du bett skall ges i samband med gåvobetalningen och 3) dina kontaktuppgifter.
  • Stiftelsen för hjärtforskning noterar din gåva och meddelar dig gåvogivarnas namn samt den totala gåvosumman.

Donationskonton:

  • Nordea FI85 1574 3000 0252 37
  • OP-Pohjola FI90 5780 0720 0643 31

Mottagare är Stiftelsen för hjärtforskning.

Varmt tack för ditt stöd!

Om du vill följa upp hur din gåva är till hjälp kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev toimisto@sydantutkimussaatio.fi.

Tilläggsinformation:
Ombud för Stiftelsen för hjärtforskning Arto Ristola
Tel. +358 9 752 752 34
E-post: toimisto@sydantutkimussaatio.fi