Minnesgåva

En minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av en person som gått bort. Den ger många människor möjligheten att leva ett så bra liv som möjligt.  

Gör så här:

  • Berätta för dem som deltar i sorgen om de anhörigas önskan om att stöda hjärtforskningen istället för att få blommor.
  • Skriv något av kontonumren nedan på inbjudan.
  • Be att gåvogivaren som meddelande i betalningen skriver t.ex. den avlidnes namn eller någon annan kort identifiering. 
  • Ta kontakt med ombudet för Stiftelsen för hjärtforskning och ange 1) tidpunkten för minnesstunden 2) meddelandet du bett skall ges i samband med gåvobetalningen och 3) dina kontaktuppgifter.
  • Stiftelsen för hjärtforskning noterar minnesgåvorna och meddelar dig gåvogivarnas namn samt den totala gåvosumman.

Donationskonton:

  • Nordea FI85 1574 3000 0252 37
  • OP-Pohjola FI90 5780 0720 0643 31

Mottagare är Stiftelsen för hjärtforskning.

Varmt tack för ditt stöd!

Om du vill följa upp hur din gåva är till hjälp kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev toimisto@sydantutkimussaatio.fi.

Tilläggsinformation:
Ombud för Stiftelsen för hjärtforskning Arto Ristola
Tel. +358 9 752 752 34
E-post: toimisto@sydantutkimussaatio.fi