Vill du ge en större gåva till hjärtforskningen?

Hjärtforskningen har ett stort behov av medel för upprätthållandet och utvecklandet av forskningen.

Om du är intresserad av att understöda den vetenskapliga forskningen i hjärt- och kärlsjukdomar kontinuerligt eller med en större donation, ta gärna kontakt med ombudet för Stiftelsen för hjärtforskning Arto Ristola (09) 752 752 34, toimisto@sydantutkimussaatio.fi eller styrelseordförande för Stiftelsen för hjärtforskning Markku Nieminen 0400 443076, markku.nieminen(at)hus.fi

Information till gåvogivaren:

  • Stiftelsen för hjärtforskning är inte gåvo- eller arvsskatteskyldig – din gåva går i sin helhet till ändamålet.
  • Stiftelsen för hjärtforskning är namngiven av Skatteförvaltningen. Penningdonationer till stiftelsen är avdragsgilla i det gåvogivande samfundets beskattning från minst 850 euro och upp till högst 50 000 euro. Skatteförvaltningens beslut nr 17035/347/2003.
  • En gåva eller ett testamente kan också riktas till ett specifikt forskningsområde. Ta gärna kontakt med oss i frågan. 
  • Om du önskar kan vi grunda en namngiven fond inom Stiftelsen för hjärtforskning för din donation. Du kan också rikta ditt stöd till en fond inom stiftelsen eller till någon av de 27 namngivna fonder som finns inom stiftelsen.

En stordonation kan du antingen göra anonymt eller offentligt genom att bli Hjärtstödjare för Stiftelsen för hjärtforskning. Vi publicerar alla Hjärtstödjares namn årligen på vår hemsida samt i vår verksamhetsberättelse.

Varmt tack för ditt stöd!

Om du vill följa upp hur din gåva är till hjälp kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev toimisto@sydantutkimussaatio.fi.

Tilläggsinformation:
Ombud för Stiftelsen för hjärtforskning Arto Ristola
Tel. +358 9 752 752 34
E-post: toimisto@sydantutkimussaatio.fi