Kontaktuppgifter

Stiftelsen för hjärtforskning
Ombud Arto Ristola
PB 50 (Åldermansvägen 8)
00621 HELSINGFORS

Tel. (09) 752 752 34

E-post: toimisto@sydantutkimussaatio.fi

Bankförbindelser:
Nordea FI85 1574 3000 0252 37
Danske Bank FI53 8000 1000 8006 08
Pohjola Bank FI90 5780 0720 0643 31
Aktia FI80 4055 1120 0581 14