Förvaltning

Stiftelsen för hjärtforskning leds av en styrelse som består av ledande representanter för Finlands näringsliv. Olika ärenden bereds för framläggning i den Vetenskapliga expertkommittén och i Arbetskommittén. Stiftelsens ombud väljs också av styrelsen.

Stiftelsens kontor ligger i Finska Hjärtförbundets byggnad på Åldermansvägen 8, 00620 Helsingfors.