ICEMAN etsii tehokkainta eteisvärinän taltuttajaa

SydänAkatemian vuosien 2016 - 2018 kärkihankkeen, ICEMANin, tavoitteena on löytää kolmesta katetriablaatiomenetelmästä tehokkain ja turvallisin sekä saada lisätietoa kohtauksittaisen eteisvärinän uusiutuvuudesta. ICEMAN etäseuraa potilaiden sydäntä ihon sisälle asetetun rytmivalvurin avulla peräti kahden vuoden ajan.

Eteisvärinä on yleinen sydämen rytmihäiriö, joka tulee nopeasti lisääntymään Suomessa väestön ikääntyessä. Jo nyt vajaat 100 000 suomalaista sairastaa oireista eteisvärinää ja heidän lisäkseen moni tietämättään. Eteisvärinä aiheuttaa useille hankalia oireita ja kärsimystä, kuormittaa potilasta itseään ja terveydenhuoltoa ja altistaa isoille aivoinfarkteille.

Eteisvärinää hoidetaan lääkkein tai katetriablaatiolla. Lääkkeet tehoavat melko huonosti. Tutkimusten mukaan lääkehoito tehoaa hyvin vain noin kolmannekselle potilaista yli vuoden ajan. Perinteisin menetelmin tehdyn ablaationkin jälkeen eteisvärinä jatkuu monesti joko oireettomana tai oireisena. Jatkuessaan kohtauksittainen eteisvärinä muuttuu usein pysyväksi eteisvärinäksi, joka huonontaa sydämen pumppaustehoa ja lisää sydämen vajaatoiminnan vaaraa ja kuolleisuutta.

Emme siis hoida ja diagnosoi eteisvärinää tarpeeksi tehokkaasti tällä hetkellä. Eteisvärinän vaikuttavalle hoidolle on nyt suuri tarve ja tilaus!

Katetriablaatiota voi tehdä eri menetelmin. Uusin on viime vuosina kehitetty jäädytysablaatio, joka on käytännössä todettu hyväksi hoidoksi. Eri katetriablaatioiden vaikuttavuudesta eteisvärinässä on kuitenkin vain vähän tietoa. Pitkäaikaista ja luotettavaa seurantaa ablaatiolla hoidetuista potilaista ei ole – ja juuri tätä ICEMAN tutkii.

ICEMAN on valtakunnallinen, satunnaistettu ja kontrolloitu tutkimus ja siinä on mukana kardiologian tutkijaryhmiä Oulun, Helsingin, Tampereen, Turun ja Kuopion yliopistosairaaloista. Organisoinnista ja seurannasta vastaa Oulun yliopistosairaalan tutkimusryhmä. Tutkimusta johtavat Oulun yliopiston kardiologian professori Heikki Huikuri ja professori Pekka Raatikainen.

Miksi ICEMAN?
Mitä ICEMAN tutkii?
Mikä sairaus eteisvärinä on?

ICEMANin rahoittaa Sydäntutkimussäätiön diplomi-insinööri Kalevi Erosen rahasto ja se on Sydäntutkimussäätiön SydänAkatemian kärkihanke.