Miksi ICEMAN?

Eteisvärinä on yleisin sydämen pitkäkestoinen rytmihäiriö. Siinä sydämen eteisen eri kohdat supistelevat eri tahdissa, ikään kuin värisevät, syke on epäsäännöllinen ja epätasainen, usein alkuun tiheä. Hoitamaton eteisvärinä uusiutuu lähes aina.

Vaarallinen sairaus. Eteisvärinä aiheuttaa verenohennuslääkityksestä huolimatta viidenneksen aivohalvauksien verihyytymistä. Eteisvärinä voi pitkään jatkuessaan vaurioittaa sydäntä, aiheuttaa sydämen vajaatoiminnan ja heikentää elämänlaatua huomattavasti. Eteisvärinää sairastavien kuolleisuus on peräti 2 - 3-kertainen verrattuna henkilöihin, joiden sydän sykkii normaalisti.

Eteisvärinä yleistyy iän mukana: yli 75-vuotiaista yksi kymmenestä sairastaa kohtauksittaista tai pysyvää eteisvärinää. Eteisvärinäpotilaiden määrä on viimeisten 25 vuoden aikana kaksinkertaistunut ja vuoteen 2020 mennessä heitä ennustetaan olevan Suomessa 150 000. Eteisvärinä aiheuttaa jo nyt yli kolmanneksen rytmihäiriöihin liittyvistä sairaanhoitojaksoista ja kuormittaa myös avoterveydenhuoltoa.

Tehotonta hoitoa. Eteisvärinää hoidetaan lääkkein tai sähköllä aikaansaadulla rytmin- tai sykkeensiirrolla, jonka jälkeen aloitetaan estolääkitys. Estohoito on turhauttavaa, sillä 10 kuukauden kuluttua estolääkityksen aloittamisesta, lääkkeen teho romahtaa puoleen vähentyen senkin jälkeen. Useimmiten estohoito vain harventaa eteisvärinäkohtauksia ja lievittää oireita, eivätkä nämä lääkkeet sovi kaikille. Jos edellä mainitut hoidot eivät auta, tehdään sydämen katetriablaatio, mutta perinteisellä menetelmällä tehtynä lähes joka toisella eteisvärinä uusiutuu toimenpiteen jälkeen. Ablaatiohoidon jälkeen esiintyy myös huomattavan paljon oireetonta eteisvärinää. Potilailla saattaa esiintyä myös muita rytmihäiriöitä, kuten vasemman eteisen lepatusta tai eteistakykardiaa.

Tutkittua tietoa vähän. Uusimmasta katetriablaatiomenetelmästä, jäädytysablaatiosta, on vain vähän tutkimustietoa.

Mitä ICEMAN tutkii?
Mikä sairaus eteisvärinä on?