01.10.2015

Sydänsairaudet lisääntyvät

Vakavaa infarktia sairastavien potilaiden määrä lisääntyy HYKSissä 8 prosentin vuosivauhdilla, ja muita sydänsairauksia sairastavien määrä lähes samaan tahtiin. Sydänongelmien odotetaan edelleen lisääntyvän väestön ikääntyessä.

Suomalaisten työikäisten sepelvaltimokuolleisuus on vähentynyt 40 vuodessa 50% ja työikäisillä miehillä peräti 80%. Tämä on saavutettu ennaltaehkäisyn ja ennen kaikkea hoitomenetelmien kehittymisen myötä.

Huolestuttavaa on ollut, että suomalaisten korkean verenpaineen väheneminen on hidastunut ja veren kolesterolimäärä jopa kääntynyt nousuun (FINRISKI,2012). Niiden vakavat terveysvaikutukset eivät vielä näy kansallisissa tilastoissa, mutta HYKSin potilastilastoissa kehitys on jo selkeästi nähtävissä: vakavien sydäntapahtumien, kuten sydäninfarktien, sekä eteisvärinäpotilaiden ja sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden määrä kasvaa.

HYKSissä hoidetut eri kardiologiset potilaat 2011-2014 (hoidon ensisijainen syy)

  • sydäninfarkti: vuodesta 2011 lisäystä +30,2%, keskimäärin 8% vuodessa
  • sydämen vajaatoiminta: vuodesta 2011 lisäystä +19.9%, keskimäärin 5% vuodessa
  • eteisvärinäpotilaat: vuodesta 2011 lisäystä + 14,6%, keskimäärin 5% vuodessa ja
  • ikääntymiseen liittyvät aorttaläppäahtaumapotilaiden määrä kasvaa: vuodesta 2011 lisäystä +20,8%, keskimäärin 7% vuodessa.

Potilasrekisteristä selviää myös, että

  • 5%:lla ”paha” LDL- kolesteroli on yli viisi (suositus alle 3)
  • verenpainetauti on taustalla 62 %:lla potilaista
  • vaikka sepelvaltimotauti on 62%:lla tiedossa, näistä potilaista 54 % tupakoi ja statiinilääkitystä käyttää vain 32% ja
  • kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaa 6,8 %.
     

⇒ HYKSin potilastilasto osoittaa kiistatta, että hoito ja riskitekijät ovat huonosti hallinnassa, vaikka potilaalla on sepelvaltimotautidiagnoosi.

Syynä puutteet ennaltaehkäisyssä ja väestön ikääntyminen

Syitä sydäntautien lisääntymiseen ovat väestön vanheneminen ja riittämätön ennaltaehkäisy (elintavat ja perussairauksien lääkehoito).

”Ennaltaehkäisy ei selvästikään toimi, eivätkä elintapamuutokset onnistu riittävästi. Todennäköistä on, että osa suomalaisista jää kokonaan ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ulkopuolelle ja hoitomyöntyvyys on huono”, Sydäntutkimussäätiön puheenjohtaja, professori Markku S. Nieminen sanoo. Hän toimii myös Sydän- ja keuhkokeskus HYKS:in toimialajohtajana.

Kun väestö ikääntyy, sairastavuus siirtyy vanhempiin ikäluokkiin, 60 - 80 -vuotiaisiin. Tämä ikäluokka tulee siis lähivuosina kasvamaan. Korkean iän ja huonon ennaltaehkäisyn seurauksena sydänongelmat muuttuvat moninaisemmiksi, kun eteisvärinän, sydämen vajaatoiminnan ja jossain määrin myös aorttaläppäsairauksien taustalla on sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine ja perinnöllinen alttius.

Tutkittavaa siis riittää niin sairauden syntymekanismien, syy-seuraussuhteiden kuin hoidonkin osalta.