Sydämensiirron tutkimukseen myönnettiin apurahoja 2024

Artikkelit

Sydäntutkimussäätiön apurahan saaneet tutkijat professori Karl Lemström ja professori Tiina Ojala kuvaavat seuraavasti tutkimusaiheitaan.

Prof. Karl Lemström:

Multiomiikka sydänsiirrännäisen toimintahäiriön ja hyljinnän mekanismien tutkimisessa ja lääkehoidon kehittämisessä

Sydänsairaudet ovat merkittävä kuolinsyy länsimaissa. Vaikka sydämen vajaatoiminnan lääkehoito on edistynyt huomattavasti viime vuosina, sydämensiirto on edelleen paras hoitomuoto loppuvaiheen sydämen vajaatoiminnassa, mitä tulee potilaan selviytymiseen ja elämänlaatuun. Sydänsiirteiden rajallinen saatavuus on kuitenkin kriittinen tekijä, mikä pakottaa käyttämään siirteitä marginaalisilta elinluovuttajilta. Tämä lisää riskiä siirteen toimintahäiriölle ja potilaan varhaiselle kuolleisuudelle. Vaikka hyljinnän estolääkitys on kehittynyt, akuutti hyljintä muodostaa edelleen merkittävän uhan varhaiselle sairastavuudelle ja kuolleisuudelle. Lisäksi elinikäinen hyljinnän estolääkitys altistaa potilaan aineenvaihduntahäiriöille, infektioille ja syövälle. Pitkäaikaisennustetta rajoittaa myös krooninen hyljintä, joka aiheuttaa siirteen hiljaista tulehdusta ja voi johtaa siirteen toimintahäiriöön ja ennenaikaiseen kuolemaan.

Toistaiseksi ei ole olemassa tarkkoja ja luotettavia merkkiaineita, joiden avulla voitaisiin arvioida sydänsiirteen laatua, optimoida elinluovuttajan hoitoa ja ennustaa sydänsiirteen toimintahäiriön ja akuutin ja kroonisen hyljinnän kehittyminen. Sydänsiirteiden pitkäaikaistulosten parantamiseksi tarvitaan solu- ja molekyylitason perusteellista ymmärtämistä. Multiomiikka tarjoaa kattavan ja syvällisen käsityksen sydänsiirrännäisen toimintahäiriön ja akuutin ja kroonisen hyljinnän mekanismeista. Tutkimuksessa hyödynnetään tekoälyä monialaisten tutkimustulosten ja kudosnäytteiden digitaalisessa analysoinnissa. Tämä lähestymistapa edistää uusien diagnostisten menetelmien, yksilöllisen lääkehoidon ja erilaisten lääkkeiden kehittämistä, jotka eroavat perinteisistä hyljinnänestolääkkeistä. Onnistuessaan tutkimus voi merkittävästi parantaa sydänsiirron saaneiden potilaiden elämänlaatua ja pitkäaikaisennustetta.

Professori Tiina Ojala:

Sydänmagneettikuvantamista hyödynnetään sydämensiirron jälkeisen hyljinnän diagnostiikassa

Professori Ojalan tutkimusryhmä hyödyntää viimeisimpiä sydämen kuvantamistekniikoita ja tietokoneavusteista diagnostiikkaa tarjotakseen entistä tarkempia ja vähemmän invasiivisia tutkimusvaihtoehtoja sydänpotilaille. "Meidän tavoitteenamme on kehittää tarkkaa diagnostiikkaa ilman invasiivisia toimenpiteitä”, sanoo Ojala.

Viimeisimmässä tutkimuksessaan ryhmä on keskittynyt sydämen magneettikuvauksen hyödyntämiseen sydänsiirteiden hyljinnän diagnostiikassa. Selvitämme, voidaanko sydämen magneettikuvausta hyödyntää sydämensiirron jälkeisen hyljinnän diangositiikassa. Sydämensiirron jälkeisen hyljinnän varhainen havaitseminen on elintärkeää elinsiirron onnistumisen kannalta. Nykyiset menetelmät, kuten sydänlihaksesta otettavat näytepalojen histologiset tutkimukset, ovat haastavia ja invasiivisia. "Mikäli hyljintää voitaisiin diagnosoida luotettavasti ilman kajoavia toimenpiteitä, se olisi suuri helpotus potilaalle sekä säästäisi resursseja", Ojala lisää. Lisätutkimuksia tarvitaan vielä ennen kuin näitä kajoamattomia menetelmiä voidaan käyttää laajemmin kliinisessä käytännössä. Tämä tutkimus osaltaan avaa lupaavia näkymiä sydämensiirron jälkeisen hoidon parantamiseksi.

Related articles