SYDÄNTUTKIMUKSEEN APURAHOJA 2,5 MILJOONAA EUROA – NUOREN TUTKIJAN PALKINTO SYDÄNPERÄISEN ÄKKIKUOLEMAN TUTKIJALLE

Ajankohtaista

Sydäntutkimussäätiö on myöntänyt 2,5 miljoonaa euroa tukea sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Säätiö tukee tänä vuonna yhteensä 87 sydäntutkijaa tai tutkimusryhmää. LT Lauri Holmström saa Sydäntutkimussäätiön nuoren tutkijan Soisalo-palkinnon 2024.

Sydäntutkimussäätiö on myöntänyt 2,5 miljoonaa euroa sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Kaikkiaan 87 tutkijalle tai tutkijaryhmälle myönnettiin apuraha. Nuorten väitöskirjatutkijoiden tukemista pidettiin tänä vuonna erityisen tärkeänä.

Apurahoista suurin osa myönnettiin 1–3-vuotisille tutkimushankkeille, yhteensä 25 apurahaa ja lähes 1,6 miljoonaa euroa. Laajojen tutkimushankkeiden lisäksi tuetaan väitöskirjan jälkeisiä post doc -tutkimustöitä, joille myönnettiin 20 apurahaa, yhteensä runsaat 360 000 euroa. Väitöskirjatyöskentelyä tuettiin 42 apurahalla, joiden yhteissumma on vajaat 540 000 euroa.

Yksi suurimmista apurahan saaneista tutkimushankkeista on professori Karl Lemströmin tutkimushanke (120 000 € apuraha), jossa tavoitteena on sydänsiirron saaneiden potilaiden yksilöllisen lääkehoidon kehittäminen sekä elämänlaadun ja pitkäaikaisennusteen parantaminen. Vaikka sydämen vajaatoiminnan lääkehoito on kehittynyt, sydämensiirto on edelleen paras hoitomuoto valituille potilaille. Uusi tutkimus pyrkii ymmärtämään sydänsiirteen toimintahäiriön ja akuutin ja kroonisen hyljinnän kehittymistä solu- ja molekyylitasolla hyödyntäen tekoälyä monialaisten tutkimustulosten ja kudosnäytteiden digitaalisessa analysoinnissa.

Professori Tiina Ojalan tutkimuksessa (60 000 € apuraha) tutkimusryhmä kehittää sydämen magneettikuvantamista sydämensiirron jälkeisen hyljinnän varhaiseen havaitsemiseen tarjotakseen kajoamattoman ja turvallisemman tutkimusvaihtoehdon. Tämä voi merkittävästi vähentää potilaan kuormitusta, säästää resursseja ja mahdollisesti parantaa hoitoa. Tutkimus osaltaan avaa lupaavia näkymiä sydämensiirron jälkeisen hoidon parantamiseksi.

Sydäntutkimussäätiö myöntää professori Pauli Soisalon muistorahaston 12 000 euron tunnustuspalkinnon lupaavalle nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonisairauksien tutkijalle. Joka toinen vuosi jaettavan Soisalo-tunnustuspalkinnon saa tänä vuonna LT Lauri Holmström (s. 1992). Holmström on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 2020 ja väitellyt tohtoriksi samana vuonna Oulun yliopistosta. Hänen väitöskirjansa käsitteli äkkikuoleman erityispiirteitä sydänperäisesti äkkikuolleilla, joilla taustalla ei ole todettu sepelvaltimotautia. Erityisenä mielenkiinnon kohteena väitöskirjatyössä oli sidekudoksen eli fibroosin kertyminen näissä sairauksissa, mistä on hyvin vähän aiempaa tietoa kansainvälisesti. Palkinnon valintalautakunta arvioi Holmströmin julkaisutoiminnan laajaksi (38 julkaisua), ja hänen tutkimushankkeidensa tuloksia on julkaistu korkeatasoisissa kardiologian lehdissä. Holmströmille on myös jo muodostunut selkeä oma tutkimuksellinen teema (sydänpysähdyksen vaaratekijät) ja hän on saanut post-doctoral koulutusta Yhdysvalloista Cedars Sinai Medical Centerissä. Valintalautakunnan mukaan Holmström on osoittautunut jo varsin lyhyen tutkijauransa aikana erittäin aktiiviseksi, ansioituneeksi ja kansainvälisesti verkostoituneeksi sydäntutkijaksi. Soisalo-palkinto jaetaan nyt yhdeksännen kerran.

Kaikkien apurahansaajien nimet ja tutkimusaiheet ovat nähtävillä säätiön verkkosivuilla kohdassa:
Apurahat / Myönnetyt apurahat / Apurahansaajat 2024.

Sydämesi asialla yli 50 vuotta

Pitkäjänteisellä tieteellisellä tutkimustyöllä voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä sydänsairauksia ja kehittää hoitomahdollisuuksia sekä parantaa jo sairastuneiden elämän laatua. Sydänsairaudet muuttavat muotoaan, joten tarvitaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa muuntuneista sydänsairauksista ja niiden tehokkaasta hoidosta. Sydäntutkimussäätiön varainhankinnan perusta on sille osoitetut testamentit ja lahjoitukset. Säätiö kiittää lämpimästi tukijoitaan.

Related articles