ICEMAN-eteisvärinätutkimus etenee

Artikkelit
ICEMAN-eteisvärinätutkimus etenee

Sydäntutkimussäätiön rahoittama laaja eteisvärinän hoitotutkimus on käynnistynyt 2016 aikana ja valmistuu 2020. Mutta mitä eteisvärinän taustalla on? Miksi sen hoito on niin haasteellista?

Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö ja se syntyy, kun sydämen eteistoiminnan sähköinen verkkojärjestelmä kaatuu ja sydämen normaali syke häiriintyy.

Eteisvärinä ei ole yksinkertainen ongelma. Eteisvärinä voi kehittyä kolmella eri tavalla. Eteisvärinä voi olla perinnöllistä, jolloin se useimmiten alkaa jo nuoremmalla iällä, jopa 50-60 vuotiaana. Tällöin taustalla on joko eteissolujen sähköisten ominaisuuksien muunnos tai eteisten sidekudoslisä. Eteisvärinä voi käynnistyä myös keuhkovaltimolaskimoiden suualueelta, joissa sijaitsee itsenäistä syketoimintaa, mikä saattaa voimistua ja kaataa eteisen sähköisen hallinnan. Muita syitä eteisvärinän syntyyn ovat eteisten venyminen ja ikääntyminen - ja näiden seurauksena eteisten sähköisen toiminnan hajoaminen siten, että rytmin kontrolli järkkyy ja eteisten sähköinen järjestys kaatuu.

Eteisvärinän syntyyn myötävaikuttavat useat tekijät, kuten sepelvaltimosairaus, verenpaine, lisälyöntisyys, hidaspulssisuus ja läppäviat. Toisaalta sitä esiintyy muita enemmän henkilöillä, joilla on ylipainoa tai muuta vatsavaivaa, joka kohottaa palleaa ja saattaa siten ärsyttää sydäntä mekaanisesti ja aiheuttaa lisälyöntisyyttä. Lisälyönnit johtuvat myös eteisiin, jolloin niiden rakenne ja toiminta muuttuvat lopulta kaataen eteisrytmin.

Eteisvärinän hoidossa eri vaihtoehtoja

Eteisvärinää hoidetaan ehkäisemällä laukaisevien tekijöiden syntymistä. Eteisvärinä voidaan myös hillitä lääkkein tai kääntää sähköisesti takaisin omaksi eteisrytmiksi.

Eteisvärinän laukaisseet häiriökeskukset voidaan poistaa ja eristää, mikäli eteisvärinä on toistuvaa ja alentaa suorituskykyä tai vaikuttaa yleisvointiin. Menetelmät valitaan eteisvärinän käynnistävän mekanismin mukaan. Valittavana on kolme erilaista menetelmää, joilla voidaan rajoittaa eteisvärinäaluetta, mutta säilyttämään normaalin johtumisen alueet. Tämä voidaan saada aikaan käsittelemällä eteisen seinämiä tai keuhkolaskimoiden tyvialueita joko radiotaajuusmenetelmällä tai kylmäkärkikatetrilla. Näitä toimenpiteitä ei kuitenkaan voi tehdä, jos eteiset ovat voimakkaasti laajentuneet tai arpeutuneet, sillä häiriö voikin tällöin siirtyä uuteen kohtaan eteisissä. Myös sydämen eteisten oma rytmiä säätelevä solmuke voi jo toimia liian heikosti.

Mutta mikä näistä menetelmistä poistaa eteisvärinän varmimmin?

Potilaita jo seurannassa

Sydäntutkimussäätiön laajan 50-vuotisjuhlahankken, ICEMANin, tavoitteena on löytää kolmesta hoitomenetelmästä tehokkain ja turvallisin sekä saada lisätietoa kohtauksittaisen eteisvärinän uusiutuvuudesta.

ICEMANissä etäseurataan potilaiden sydäntä ihon sisälle asetetun rytmivalvurin avulla peräti kahden vuoden ajan professori Pekka Raatikaisen ja allekirjoittaneen johdolla Kuopion, Tampereen, Turun ja Oulun yliopistosairaaloissa.

Ensimmäiset eteisvärinäpotilaat on jo valittu tutkimukseen, hoidettu, jaettu satunnaisesti ryhmiin ja ovat nyt seurannassa.

Heikki Huikuri

Professori

Oulun yliopistosairaala

Tukemalla Sydäntutkimussäätiötä, tuet suomalaista sydäntutkimusta.

SydänAkatemia tiedottaa Sydäntutkimussäätiön tukemien kärkihankkeiden edistymisestä ja tukee säätiön tavoitetta kaksinkertaistaa myönnettävien apurahojen määrän vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on oppia lisää uudentyyppisistä sydänsairauksista ja niiden mekanismeista voidaksemme ennaltaehkäistä tai hoitaa niitä.

Lue lisää Sydäntutkimussäätiön tukemista hankkeista ja lahjoittamisesta
sydanakatemia.fi ja sydantutkimussaatio.fi.

Related articles