Engångsdonation

Det långsiktiga forskningsarbetet behöver ditt stöd! 

Gör så här.

Betala in din gåva direkt till Stiftelsens för hjärtforskning donationskonto:

  • Aktia FI80 4055 1120 0581 14
  • Nordea FI85 1574 3000 0252 37
  • OP-Pohjola FI90 5780 0720 0643 31
  • Danske Bank FI53 8000 1000 8006 08

Mottagare är Stiftelsen för hjärtforskning.

Varmt tack för ditt stöd!

Om du vill följa upp hur din gåva är till hjälp kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev toimisto@sydantutkimussaatio.fi.

Tilläggsinformation:
Ombud för Stiftelsen för hjärtforskning Arto Ristola
Tel. +358 9 752 752 34
E-post: toimisto@sydantutkimussaatio.fi