Testamente

Med ett testamente berättar du hur du vill att den egendom du efterlämnar skall användas.

Testamente

Ett testamente som riktats till hjärtforskningsarbetet vittnar om din önskan att understöda vården och förebyggandet av hjärtsjukdomar. Testamenten är mycket viktiga för att möjliggöra ett långsiktigt hjärtarbete.

Med ett testamente berättar du hur du vill att den egendom du efterlämnar skall användas.

En person med rättslig handlingsförmåga och som är myndig kan själv göra upp ett testamente och kalla två ojäviga personer som vittnen men vi rekommenderar att du gör upp ditt testamente med hjälp av en auktoriserad jurist. Lagen förutsätter en viss formalitet av testamentet för att det skall vara giltigt. Testamentet bör också bevaras på ett säkert ställe.

Ett testamente är alltid personligt och den som gör upp ett sådant har rätt att ändra eller återkalla sitt testamente om han eller hon så önskar.

Ett testamente kan vara ett allmänt testamente eller ett specialtestamente:

Med ett allmänt testamente förordar du att arvtagaren ärver hela din egendom eller en viss del av den, till exempel hälften eller en fjärdedel.

Med ett specialtestamente, dvs. ett legat, förordar du att arvtagaren ärver en noggrant specificerad del av din egendom, till exempel en bostad, ett föremål eller en på förhand bestämd penningsumma.

Ditt testamente kan också innehålla både ett specialtestamente och ett allmänt testamente. Du kan till exempel testamentera din bostad till en person och resten av din egendom till någon annan.

Stiftelsen för hjärtforskning betalar ingen skatt på erhållna testamenterade gåvor utan medlen används i sin helhet till hjärtforskningsarbetet.

Testamenterade gåvor har haft stor betydelse under stiftelsens hela 45-åriga historia. De flesta av stiftelsens namngivna fonder har grundats i enlighet med stiftelseurkunderna i stora testamenten. Du kan också rikta ditt testamente till önskat hjärtforskningsområde.

Stiftelsen för hjärtforskning uppskattar storligen och tackar hjärtligen alla testamentgåvogivare.

Tilläggsinformation:

Ombud för Stiftelsen för hjärtforskning Arto Ristola
Tel. (09) 752 752 34
E-post: toimisto(at)sydantutkimussaatio.fi