Principer

Hjärt- och kärlsjukdomar är det största nationella hälsoproblemet i västvärlden. Under de senaste åren har dödligheten relaterad till dessa sjukdomar klart sjunkit och flyttat sig upp i högre åldersgrupper. Sjukligheten är dock fortfarande ett problem bland människor i arbetsför ålder; i Finland är över hälften av alla patienter som genomgår noggranna kardiovaskulära undersökningar i arbetsför ålder. Forskningen har märkbart förbättrat vården av hjärt- och kärlsjukdomar samt möjligheten att ta itu med kardiovaskulära problem. Stiftelsen för hjärtforskning grundades år 1970 av Finska Hjärtsjukdomsförbundet och Finlands Hjärtförbund rf.