Pris

Stiftelsen för hjärtforskning beviljar växelvis vartannat år pris antingen åt en ung forskare eller åt en äldre, meriterad forskare inom branschen. Prisen beviljas på basen av förslag, som en för ändamålet utnämnd priskommitté utvärderar.

Hjärtforskningens hederspris utdelas som ett erkännande åt en äldre finländsk forskare som befinner sig i ett aktivt forskningsskede och vars arbete åtnjuter bred nationell och internationell uppskattning.

Professor Pauli Soisalos minnesfonds hederspris beviljas på basen av enskilda förslag åt en ung, under 40 år gammal forskare i hjärt- och kärlsjukdomar. Pristagaren är oftast en forskare som utfört forskningsarbete i flera år och som är meriterad både som medlem av ett forskningsteam och i ljuset av internationellt utvärderade publikationer.

Kommunikationspriset beviljas enligt prövning av Stiftelsen för hjärtforskning.