Stipendier

Stiftelsen för hjärtforskning delar ut stipendier till vetenskaplig forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar.

Stipendier

Ansökningstid

Stiftelsen för hjärtforskning delar ut stipendier till vetenskaplig forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar. Man kan anhålla om stipendium från stiftelsen en gång per år. Ansökningstiden för 2023 stipendier börjar i december 2022 och går ut 16.1.2023 kl 16.00. Namnen på dem som beviljats stipendium publiceras i maj 2023.

Stipendieansökan fylls i elektroniskt genom att logga in på nättjänsten.

Instruktionerna för hur ansökan görs kan laddas ner här: Ansökningsinstruktioner.

Ansökan lämnas inte alls in i pappersformat utan endast via nättjänsten.

Till vilket ändamål?

Man kan anhålla om stipendium för 1-3-åriga forskningsprojekt samt för postdoc-forskning och doktorsavhandlingar. Finansiering som anhållits för 2- eller 3-årigt forskningsprojekt kan också beviljas endast som 1-årigt. Den ansvariga ledaren för forskningsprojektet bör vara forskare på docent- eller professorsnivå. Med finansieringen kan man täcka kostnader som uppstår av till exempel forskningsgruppens forskares eller stödpersoners arbetstid (stipendier, löner) samt av forskningskostnader.

Vid anhållan om stipendium för doktorsavhandling skall ett utlåtande av en utlåtandeperson bifogas till ansökan genom nättjänsten för utlåtanden.

Postdoc-finansiering kan anhållas för forskningsarbete som sker antingen utomlands eller i hemlandet. Sökanden skall vara en forskare som avlagt doktorsexamen tidigast 12 år innan ansökningstiden går ut. Vid ansökan om stipendium för doktorsavhandling skall sökanden själv vara doktoranden.