Historia

Stiftelsen för hjärtforskning stöder forskningen i hjärt- och kärlsjukdomar samt tillkännagivandet av forskningsresultaten. Stiftelsens mål är att förebygga hjärtsjukdomar, utveckla vården samt förbättra livskvaliteten hos dem som insjuknat.

Som ett resultat av hälsosammare levnadsvanor och förbättrade vårdmetoder tack vare vetenskaplig forskning har kardiovaskulär dödlighet bland arbetsföra män och kvinnor sjunkit med 77 % respektive 79 % under de år som stiftelsen varit aktiv. Ändå är hjärt- och kärlsjukdomar fortfarande det vanligaste hälsoproblemet i Finland.