Stiftelsen för hjärtforskning stöder hjärtforskningen

Stiftelsen för hjärtforskning

Stiftelsen för hjärtforskning stöder forskningen av hjärt- och kärlsjukdomar samt tillkännagivandet av forskningsresultaten. Stiftelsens mål är att förebygga hjärtsjukdomar, utveckla vården samt förbättra livskvaliteten hos dem som insjuknat.

Stiftelsen får sina medel genom donationer från privatpersoner och samfund, testamenterade gåvor och placeringsverksamhet. Inom ramen för Stiftelsen för hjärtforskning kan man grunda en fond som bär gåvogivarens eller företagets namn – och stiftelsen letar aktivt efter gåvogivare! Donationer gjorda till stiftelsen är avdragsgilla i beskattningen i enlighet med vad som stipuleras i skattelagarna. I egenskap av allmännyttigt samfund är stiftelsen befriad från att betala skatt.

Stiftelsen för hjärtforskning är den viktigaste finansiären av vetenskaplig hjärtforskning i vårt land. År 2023 delar stiftelsen ut stipendier och pris till en summa på totalt 2,4 miljoner euro.