Apurahan saajat

Apurahan saaja

Ohje apurahan saajalle:

Myönnetty apuraha maksetaan apurahansaajan verkkopalvelussa. Vuonna 2020 myönnettävien uusien apurahojen ensimmäinen mahdollinen maksupäivä on tammikuussa 2021. Apuraha on nostettavissa myöntövuonna sekä kolme seuraavaa kalenterivuotta.

Sydäntutkimussäätiön apurahoja maksetaan kerran kuukaudessa, kuukauden 10. päivä (tai edeltävä arkipäivä). Maksatuspyyntö tulee tehdä ennen toivotun maksukuukauden alkua, kuukauden vaihteeseen mennessä.
Tutkimusryhmän jäsenen oppiarvon mukaiset, henkilökohtaiset apurahat maksetaan apurahansaajan maksatuspyynnön mukaisesti työryhmän jäsenille 1.1.2020 seuraavasti:

  • lääket. kand. tai vastaava 1.400 euroa / kk
  • lääket. lis. tai vastaava 2.000 euroa / kk
  • lääket. tri tai vastaava 2.200 euroa / kk
  • lääket. dosentti tai vastaava 2.400 euroa / kk
  • lääket. professori tai vastaava 2.500 euroa / kk

Henkilökohtainen apuraha maksetaan virkavapauden alettua. Tekemällä maksatuspyynnön vahvistat toimivasi verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Säätiö ei maksa palkkoja eikä laskuja.
Väitöskirja-apurahat ja ulkomaille suunnatut post doc -apurahat maksetaan kerralla.

Apuraha voidaan vaihtoehtoisesti maksaa kokonaisuudessaan yliopiston tai tutkimuslaitoksen tutkimustilille. Säätiön hallituksen hyväksymä yleiskustannusosuus on enintään 6 %. Päätös yleiskustannusten (overheadin) suuruudesta on mainittava maksatuspyynnössä.

Apurahansaajan sosiaaliturva

Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn Suomessa ja euromäärältään vähintään 1300 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 3 980 euroa (vuoden 2020 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluu myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.
Sydäntutkimussäätiö ilmoittaa sosiaaliturvan piiriin kuuluvat apurahansaajat Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melaan. Ilmoitus sisältää tietoja myönnetystä apurahasta ja mm. apurahansaajan henkilötunnuksen. Lisätietoja sosiaaliturvasta ja vakuuttamisesta www.mela.fi

Maksuohjelma

Apurahan maksupyyntö tehdään sähköisesti apurahojen verkkopalvelussa niillä tunnuksilla, joilla hakemus on tehty. Maksupyynnön yhteydessä tarvittava vahvistuskoodi on ilmoitettu myöntökirjeessä.