Apurahan saajat

Apurahan saaja

Ohje apurahan saajalle:

Myönnetty apuraha maksetaan apurahansaajan verkkopalvelussa. Vuonna 2024 myönnettävien uusien apurahojen ensimmäinen mahdollinen maksupäivä on kesäkuussa 2024. Apuraha on nostettavissa myöntövuonna sekä kolme seuraavaa kalenterivuotta.

Sydäntutkimussäätiön apurahoja maksetaan kerran kuukaudessa, kuukauden 10. päivä (tai edeltävä arkipäivä). Maksatuspyyntö tulee tehdä ennen toivotun maksukuukauden alkua, kuukauden vaihteeseen mennessä.

Väitöskirja-apurahat ja ulkomaille suunnatut post doc -apurahat maksetaan kerralla.

Tutkimusryhmän jäsenen oppiarvon mukaisia kk-apurahoja on korotettu vuoden 2021 alusta. Henkilökohtaiset apurahat maksetaan apurahansaajan maksatuspyynnön mukaisesti työryhmän jäsenille 1.1.2021 alkaen seuraavasti:

  • lääket. kand. tai vastaava 1.500 euroa / kk
  • lääket. lis., FM tai vastaava 2.200 euroa / kk
  • lääket. tri tai vastaava 2.400 euroa / kk
  • lääket. dosentti tai professori 3.000 euroa / kk.

Henkilökohtainen apuraha maksetaan virkavapauden alettua. Tekemällä maksatuspyynnön vahvistat toimivasi verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Säätiö ei maksa palkkoja eikä laskuja.

Apuraha voidaan vaihtoehtoisesti maksaa kokonaisuudessaan yliopiston tai tutkimuslaitoksen tutkimustilille. Säätiön hallituksen hyväksymä yleiskustannusosuus on enintään 6 %. Päätös yleiskustannusten (overheadin) suuruudesta on mainittava maksatuspyynnössä.

Apurahansaajan sosiaaliturva

Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn Suomessa ja vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 4 506 euroa tai suurempi (vuoden 2024 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluu myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.
Sydäntutkimussäätiö ilmoittaa sosiaaliturvan piiriin kuuluvat apurahansaajat Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melaan. Ilmoitus sisältää tietoja myönnetystä apurahasta ja mm. apurahansaajan henkilötunnuksen. Lisätietoja sosiaaliturvasta ja vakuuttamisesta www.mela.fi

Maksuohjelma

Apurahan maksupyyntö tehdään sähköisesti apurahojen verkkopalvelussa niillä tunnuksilla, joilla hakemus on tehty. Maksupyynnön yhteydessä tarvittava vahvistuskoodi on ilmoitettu myöntökirjeessä.