Sydänsairauksien historiaa

Sydänsairauksien ja -hoidon historiaa

Sydänsairaudet ennen vuotta 1950

 • Synnynnäiset sydänviat ja läppäsairaudet tunnettiin.
 • Äkkikuolema oli mysteeri.
 • EKG keksittiin 1920-luvun alussa ja saman tien tunnistettiin sydänkuolemien keskeiseksi syyksi sydäninfarkti.
 • EKG-diagnostiikan yleistyessä havaittiin, että kyseessä on sydäninfarktiepidemia.
 • Tämän jälkeen maailmalla ja Suomessa panostettiin sydänsairauksien hoitoon.

Sydänsairauksien hoidon haasteet 1950 – 1970

 • Potilaat olivat nuoria, 40-60 -vuotiaita.
 • Verenpainetaudin vakavat komplikaatiot olivat yleisiä: Silmänpohjarappeuma, munuaistoiminnan häiriöt, aivohalvaukset ja kuolleisuus.
 • Dikumaroli tuli käyttöön 950 luvulla, varfariini 1960- luvulla.
 • Lääkitysmahdollisuudet olivat vähäisiä, ensimmäiset diureetit ja nk. alfa-salpaajat otettiin käyttöön 1960 luvulla.
 • Reumaattiset läppäsairaudet olivat yleisiä. Sydäntautiliiton tutkimusasema (Siltanen, Punsar) seuloi 1970 luvulla kaikki nk. pienois-röntgen kuvat ja jos siinä havaittiin sydämen laajentuma, potilaat kutsuttiin kliiniseen tarkastukseen.
 • Lasten sydänkatetroinnit aloitettiin 1956 Turussa

Sydänsairauksien hoidossa valtava kehitys 1970 – 1980

 • Kattavan tutkimustyön kautta uusia lääkehoitoja sepelvaltimotautiin, verenpainetautiin ja sydämen vajaatoimintaan.
 • Reumaattiset läppäsairaudet eradikoitiin 1970 – 1980 -luvulla.
 • Sepelvaltimo- ja läppäkirurgia kehittyi ja laajeni.
 • Synnynnäisten sydänvikojen korjausleikkauksia tehtiin yhä nuoremmille.
 • Tehohoito kehittyi, sydänvalvonnat ja sydänteho-osastot.
 • Rytmihäiriöiden hoito kehittyi, verapamiili, lidokaiini ja kinidiini saatiin käyttöön.
 • Beetasalpaajat, nikotiinihappo, fibraatit jne.käyttöön.
 • Suomen sairaalaverkko laajeni, ja samoin yliopistosairaaloiden määrä.
 • Sydäntutkimuksia ja leikkauksia lisättiin.
 • 1980-luvulla suomalaisia leikkautettin Sydänliiton kautta ja KELA:n tuella myös ulkomaisissa keskuksissa.
 • Samalla kardiologian alan tutkimustyö vahvistui Helsingin ja Turun lisäksi Ouluun, Kuopioon ja Tampereelle, jonne kehittyi vahvoja tutkimusryhmiä.
 • 1980 luvulla Sydäntutkimussäätiön myönteisen rahoituskehityksen myötä rahoitusta jaettiin tasaisemmin kaikkiin keskuksiin ja nykyisin kaikki keskukset ovat tasa-arvoisa, hakemuksen ratkaisevat.

Lääkehoidon kehityksen keskeiset edistysaskelet

 • 1980-luvulla hyperkolesterolemian hoitoon saadaan nikotiinihappo ja ensimmäiset statiinit.
 • Verenpaineeseen ACE-estäjät, kaptopriili, lisinopriili jne.
 • Rytmihäiriöiden hoitoon flekainidi, propafenoni ja amiodaroni.
 • 1990-luvulla uudet statiinit: diltiatseemi, nifedipiini ja amlodipiini.
 • Uusia ACE-estäjiä, statiineja, AII salpaajia
 • Liuotushoidot kehittyivät
 • Aikaisemmin verenpainelääkkeinä tunnettujen lääkkeiden vaikutusta myös sydämen vajaatoimintaan tutkittiin.
 • Suuret kolesterolitutkimukset, mm Helsinki Heart study ja LOCAT.
 • Sepelvaltimotaudin kehittyminen voidaan pysäyttää.
 • Amiodaroni eteisvärinään.
 • 2000-luvulla uudet antitromboottiset lääkkeet sepelvaltimotautiin ja jatkossa korvaamaan varfariinia.
  Toimenpiteiden ja laitehoitojen kehitys

Toimenpiteiden ja laitehoitojen kehitys

 • Ohitusleikkaus ja sydänanestesia kehittyivät valtavasti 1980-luvulla.
 • Pallolaajennukset alkoivat 1984 ja ne lisääntyivät nopeasti.
 • Sydämensiirrot maailmalla ja Suomessa 1982-1984, keuhkonsiirrot 1980 luvun lopulla.
 • Pysyvät tahdistimet 1970-luvulla, rytmitahdistimet 1980-luvulla.
 • Tahdistimien valtava kehitys etälaitteiksi 1990-2010.
 • Keinoläpät ja läppäkirurgia kehittyivät 1980-luvulla.
 • Verisuoniteitse asennettavat läpät sekä sulkulaitteet 2000-luvulla.