Sosiaaliturva

Apurahan saajan sosiaaliturva

Apurahansaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa, kun hän työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta.

Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn Suomessa ja euromäärältään vähintään 1300,00 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 3 900 euroa (vuoden 2019 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluu myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.

Apurahan myöntävä säätiö ilmoittaa sosiaaliturvan piiriin kuuluvat apurahansaajat Melalle sähköisessä muodossa. Ilmoitus sisältää tietoja myönnetystä apurahasta ja mm. apurahansaajan henkilötunnuksen.

Apurahansaajat saavat maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaisen lakisääteisen eläke- ja sairausajan turvan.

Lisätietoja sivustolta mela.fi.