Apurahoja myönnettiin 1,85 miljoonaa euroa sydäntutkimukseen

Ajankohtaista

Suurin apuraha geenimuutostutkimukseen

Suurimman kolmivuotisen apurahan määrältään 180 000 euroa sai professori Markku Laakson tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta.

Markku Laakson työryhmä identifioi uusia geenimuutoksia erityisesti varhain alkavalle sepelvaltimotaudille ja insuliiniresistenssiin liittyville sydän- ja verisuonisairauksien vaara-tekijöille. Tutkimusaineistona on ainutlaatuinen ja kansainvälisesti arvostettu METSIM (METabolic Syndrome In Men) -aineisto, johon kuuluu 10 197 itäsuomalaista miestä. METSIM-aineiston koko genomin sekvensointi on parhaillaan menossa. Hiljattain on saatu valmiiksi aineiston eksomisekvensointi eli proteiineja koodaavien geenien emäsjär-jestyksen analyysi. On todennäköistä, että METSIM-tutkimuksesta saadaan tärkeää uutta tietoa varhain alkavan sepelvaltimotaudin ja sen vaaratekijöiden genetiikasta.

Professori Markus Juonalalle Turun yliopistoon myönnettiin 30 000 euron apuraha so-sioekonomisen aseman vaikutusta valtimotaudin kehittymiseen selvittävään tutkimus-hankkeeseen. Vaikka valtimokovettumataudin sairastavuuden ja vaaratekijöiden kehitys on ollut suotuisaa, sosiaaliryhmien välinen sairastuvuusero on huomattavasti lisääntynyt. Koska valtimotaudin tiedetään alkavan kehittyä jo lapsuudessa, myös sen vaara-tekijöiden vaikutuksia on syytä tutkia koko elinkaaren aikana. Tutkimushanke pyrkiikin Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI)-tutkimuksen ja sen Offspring-osion ai-neistoja hyödyntämällä selvittämään, miten, miksi ja missä elinkaaren vaiheissa lapsuu-den sosioekonomiset tekijät ovat yhteydessä valtimotaudin vaaratekijöihin ja varhaisiin valtimomuutoksiin.

Sydäntutkimussäätiö tukee tänä vuonna yhteensä 77 tutkijaa tai tutkimusryhmää.

Ks. Apurahat Myönnetyt apurahat 2016

Vastaavia artikkeleita