Äyräpään palkinto Heikki Huikurille

Ajankohtaista

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Äyräpään tunnustuspalkinto professori Heikki Huikurille

Äyräpään tunnustuspalkinto tieteellisestä työstä vuonna 2015 on myönnetty Oulun yliopiston kardiologian professori Heikki Huikurille.

Sydäntutkimussäätiö on tukenut Huikurin ja hänen ryhmänsä tutkimustyötä useiden vuosien ajan ja kunnioittaa myönnettyä tunnustuspalkintoa. Professori Huikuriselle myönnettiin Äyräpään palkinto ansiokkaasta urasta kliinisen sydäntutkimuksen alalta.

Heikki Huikurin keskeisiä tutkimusalueita ovat olleet

Sydämenpysähdys ensimmäisenä ”oireena” sepelvaltimotaudista

Sydämenpysähdyksen vaaran arviointi ja estäminen sydäninfarktin jälkeen

Nuorten henkilöiden sydämenpysähdyksen syyt ja etiologia

Miksi osalla ihmisistä sydän pysähtyy sepelvaltimon tukkeutuessa?

Kenellä on suuri sydänpysähdyksen vaara sydäninfarktin jälkeen?

Voidaanko rytmihäiriöalttiutta vähentää sydäninfarktin jälkeen?

Huikurin ryhmä on pyrkinyt arvioimaan potilaan alttiutta vakaviin rytmihäiriöihin sydänfilmissä havaittavan sydämen sykkeen autonomisen säätelyn ja sydämen sähköisen käyrän poikkeavuuksien kautta.

Isoin tutkimus, jota Huikurin ryhmä vetää, on nimeltään FINNGESTURE. Tutkimuksessa selvitetään eri keinoin altiutta vakaviin rytmihäiriöihin ja niiden estoon sydäninfarktin sairastaneiden osalta. Tutkimusmateriaali on kerätty Pohjois-Suomesta ja vertailumateriaali tulee isoista kansallisista seurantatutkimuksista.

Työ jatkuu ja tavoitteena on aiheettomien äkkikuolemien esto sekä diagnostiikan että uusien hoitomenetelmien kautta.

Professori Huikuri sai Sydäntutkimussäätiön ison tunnustuspalkinnon myös vuonna 2005.

Vastaavia artikkeleita