Juhlavuoden suurpanostus - 5 miljoonaa euroa sydäntutkimuksen tueksi

Ajankohtaista

Sydäntutkimussäätiö on myöntänyt 5,0 miljoonaa euroa sydäntutkimukseen. Säätiö tukee tänä vuonna yhteensä 156 sydäntutkijaa tai tutkimusryhmää.

50 vuotta 2.12. täyttävä Sydäntutkimussäätiö on myöntänyt juhlavuotensa kunniaksi historiansa suurimman tukimäärän sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen. Säätiö sai kesällä 2020 järjestettyyn apurahahakuun yli 200 hakemusta. Kaikkiaan 156 tutkijalle tai tutkijaryhmälle myönnettiin apuraha. Säätiön puheenjohtajan, professori Eero Jokisen mukaan apurahahakemusten laatu oli erittäin korkeatasoinen, ja säätiössä ollaan hyvin tyytyväisiä siihen, että tukea voidaan osoittaa niin monelle tutkijalle.

Apurahoista suurin osa myönnettiin 1-4 -vuotisille tutkimushankkeille (yhteensä n. 4,0 miljoonaa euroa, 86 apurahaa). Merkittävä osa suurista tuetuista tutkimushankkeista oli ns. translationaalisia tutkimuksia, joissa lähdetään potilaan sydänongelmasta, ja sen syitä ja hoitokeinoja selvitetään esimerkiksi solu- ja molekyylitasolla tai keinoälyä käyttäen. Kun sairauden perussyyt löydetään, voidaan alkaa kehittää tähän vaikuttavia yksilöllisiä hoitokeinoja tai parempaa diagnostiikkaa. Kansainvälinen yhteistyö oli edustettuna suuressa osassa tutkimuksia.

Suurin myönnetty apuraha on nelivuotinen 240 000 euron apuraha, jonka saa akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopistosta tutkimushankkeeseen Next Generation Gene Therapy for the Treatment of Chronic Myocardial Ischemia and Heart Failure. Tutkimuksen tarkoituksena on kasvattaa uusia sepelvaltimoita vaurioituneiden tilalle. On tiedossa, että osalle potilaista kehittyy ajan mittaan ahtautuneiden sepelvaltimoiden viereen ohittajasuonia. Ylä-Herttualan tutkimustyössä kehitetään geenitekniikkaa, jolla viedään sairaaseen sydänlihakseen uusien sepelvaltimoiden kasvua edistävä kasvutekijä ja siten edesautetaan uusien ohittajasuonten syntyä.

Kolmivuotisia 180 000 euron tutkimushankeapurahoja myönnettiin kahdeksan kappaletta. Keinoälyn ja koneoppisen käyttäminen sydänpotilaan tutkimuksessa ja hoidossa on aiheena mm. professori Juhani Knuutin tutkimusprojektissa. Knuutin työryhmän tutkimushankkeen otsikkona Turun yliopistossa on Koneoppimiseen perustuva diagnostiikka, ennuste ja hoidon ohjaus kardiovaskulaarisairauksissa. Tutkimuksessa käytetään koneoppimista rintakipupotilaan sairauden toteamisessa ja ennusteen määrittämisessä sekä hoidon ohjaamisessa. Tekoälyä käyttäen voidaan yhdistää kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten tulokset sekä potilaan perimä ja luoda siten yksilöllinen sydäntapahtuman ennuste ja hoito-ohjelma. Näin rintakipupotilaan diagnostiikka ja hoito tehostuvat.

Sydämen vajaatoimintapotilaan sydämeen kertyy sidekudosta, joka entisestään heikentää sydämen toimintaa ja altistaa rytmihäiriöille. Professori Eero Mervaalan työryhmän kolmivuotinen tutkimusprojekti selvittää Helsingin yliopistossa voitaisiinko omia valkosoluja opettaa tuhoamaan näitä sidekudossoluja (ns. CAR-T -soluhoito) ja siten parantaa potilaan sydämen vajaatoimintaa. Vastikään CAR-T -soluhoidon on osoitettu tehoavan sydäntautien hoidoissa. Kohdistamalla CAR-T -solut sydämessä aktivoituneiden sidekudossolujen pintarakenteille, voitiin sydämen liiallista sidekudoksen kertymistä korjata ja tehostaa sydämen toimintaa. Tällä hetkellä CAR-T -soluterapia on käytössä joidenkin verisyöpien hoidossa.

Laajojen tutkimushankkeiden lisäksi tuetaan väitöskirjan jälkeisiä post doc -tutkimustöitä (n. 0,6 miljoonaa euroa, 28 apurahaa) sekä väitöskirjatyöskentelyä (n. 0,4 miljoonaa euroa, 42 apurahaa).

Sydäntutkimussäätiö myöntää joka toinen vuosi professori Pauli Soisalon muistorahaston 12 000 euron tunnustuspalkinnon lupaavalle nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonisairauksien tutkijalle. Juhlavuonna Soisalo-palkinto myönnettiin sepelvaltimotaudin ja äkkikuoleman tutkijalle dosentti, kardiologian erikoislääkäri Jussi Hernesniemelle (s. 1981).

Sydäntutkimussäätiö noudattaa apurahahakemusten käsittelyssä ja päätöksenteossa säätiöiden hyvää hallintotapaa ja esteellisyyssääntöjänsä. https://www.sydantutkimussaatio.fi/saatio/hyva-hallintotapa

Kaikkien apurahansaajien nimet ja tutkimusaiheet ovat nähtävillä säätiön verkkosivuilla kohdassa:
Apurahat / Myönnetyt apurahat / Apurahansaajat 2020.

Sydämesi asialla 50 vuotta

Pitkäjänteisellä tieteellisellä tutkimustyöllä voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä sydänsairauksia ja kehittää hoitomahdollisuuksia sekä parantaa jo sairastuneiden elämän laatua. Sydänsairaudet muuttavat muotoaan, joten tarvitaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa muuntuneista sydänsairauksista ja niiden tehokkaasta hoidosta. Sydäntutkimussäätiön varainhankinnan perusta on sille osoitetut testamentit ja lahjoitukset. Säätiö kiittää lämpimästi tukijoitaan kuluneen 50 vuoden aikana. Sydäntutkimussäätiö myöntää seuraavan kerran apurahoja sydäntutkimukseen keväällä 2022.

Vastaavia artikkeleita