SydänAkatemia haluaa päivittää sydänhoidot

Artikkelit
SydänAkatemia haluaa päivittää sydänhoidot

Samalla kun osaamme hoitaa vakavia sepelvaltimosairauden sydäntapahtumia entistä paremmin, ne aiheuttavat ikääntyessä muita sydänsairauksia: rytmihäiriöitä, kuten eteisvärinää ja sydämen vajaatoimintaa tai läppävikoja. On siis tärkeää oppia lisää sydänsairauksista ja osata soveltaa oppimaamme potilaiden hoitoon.

Sydäntutkimussäätiö on vastikään perustanut SydänAkatemian, jonka kautta säätiö tiedottaa tukemistaan kärkihankkeista. SydänAkatemia vastaa neljään ajankohtaiseen haasteeseen.

Olemme havainneet epäkohdan apurahajärjestelmässämme: poiketen muista Pohjoismaista, sydänsairauksien tutkiminen perustuu Suomessa epäyhtenäiseen ja pilkkoutuneeseen apurahajärjestelmään.

Ominaista maallemme on myös se, että Suomessa tehdään vähän isoja, kansallisia ja potilaslähtöisiä monikeskustutkimuksia. Niille on suuri tarve, sillä sydänsairauksien ja sairastavuuden luonteet saavat jatkuvasti uusia muotoja. Vuosien saatossa ruokailutottumukset ovat muuttuneet sekä ylipaino ja diabetes ovat lisääntyneet. Nämä riskitekijät vaikuttavat eri sydänsairauksiin. Juuri nyt on erityisen suuri tarve ymmärtää sydänsairauksiin liittyviä muuttuneita tekijöitä.

Kolmas suuri asia on, että väestön ikääntyminen lisää vuosittain noin viisi prosenttia sydänsairauksia sairastavien potilaiden määrää sairaaloiden sydänsairauksien poliklinikoilla ja tutkimusyksiköissä.

Samalla kun osaamme hoitaa vakavia sepelvaltimosairauden sydäntapahtumia entistä paremmin, ne aiheuttavat ikääntyessä muita sydänsairauksia: rytmihäiriöitä, erityisesti eteisvärinää, ja toisaalta sydämen vajaatoimintaa. Ikääntymiseen liittyy myös läppävikojen yleistyminen. Erityisesti aorttaläppävikojen määrä kasvaa merkittävästi, 3-5 prosentin vuosivauhtia.

On siis tärkeää oppia lisää sydänsairauksista ja niiden mekanismeista sekä soveltaa oppimaamme potilaiden hoitoon. Tämä edellyttää yhteistyötä. Hyvä potilaslähtöinen sydänsairauksien tutkimus edellyttää isompia tutkimussarjoja, jotta tutkimuksen tulokset voidaan arvioida todennetusti. Sydänsairauksien erilaiset ilmiasut ja niihin liittyvät muut sairaudet vaikeuttavat tutkimustyön arviointia. Tämän johdosta yhteistyössä tehtävät sairastuvuuteen ja sen mekanismeihin liittyvät tutkimukset ovat tarpeellisia.

Sydäntutkimussäätiön SydänAkatemia on uusi avaus, ja se toteutetaan tällä kertaa yhden ison lahjoituksen varoin. Ensimmäisenä teemana on ICEMAN tutkimus, joka keskittyy eteisvärinän mekanismeihin ja uusiin kajoaviin hoitomenetelmiin.

Sydäntutkimussäätiön strategisena tavoitteena on, mikäli rahoitusmahdollisuutemme vahvistuvat, jatkaa sydänsairauksien kansallisten monikeskustutkimusten tukemista.

Sydäntutkimussäätiö tavoittelee vuosittain jaetun tutkimusrahoituksensa kaksinkertaistamista vuoteen 2020 mennessä, mikä mahdollistaisi suomalaisten sydänsairauksien hoidon kehittämisen potilaslähtöisten, merkittävien tutkimushankkeiden avulla.

Markku S. Nieminen

Kirjoittaja on Sydäntutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja ja kardiologian professori emeritus.

Kuva: Mara Leppä

Vastaavia artikkeleita