SydänAkatemia vastaa haasteisiin

Ajankohtaista

Sydäntutkimussäätiö on viime vuosina jakanut rahastojensa tuotosta vuosittain 1,7 miljoonaa euroa tutkimukseen. Säätiön myöntämän tutkimusrahoituksen määrä ei ole kuitenkaan voitu kasvattaa viime vuosina. Valtion yliopistoille ja yliopistollisille sairaaloille myöntämä tutkimusrahoituksenkin määrä on supistunut huomattavasti. Esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa kussakin jaetaan 2 - 3 kertaa enemmän rahoitusta sydäntutkimukseen kuin Suomessa.

Sydäntutkimussäätiö on asettanut tavoitteekseen kaksinkertaistaa vuosittain jakamansa tutkimusrahoituksen. Säätiön perustaman SydänAkatemian myötä sydäntutkimusta tuodaan lähemmäksi tutkimuksen tukijoita ja siitä hyötyviä potilaita. Saadut lahjoitukset ja testamentit kanavoidaan SydänAkatemian potilaslähtöisiin, kansallisiin monikeskustutkimuksiin, joissa arvioidaan hoitomenetelmiä ja tutkitaan hoidon vaikuttavuutta. Tavoitteena on saada lisää tietoa mm. rytmihäiriöistä, sepelvaltimotaudista ja sydämen vajaatoiminnasta sekä niiden tehokkaimmasta hoidosta.

SydänAkatemian tarkoituksena on myös tiedottaa sydänongelmien hälyttävästä lisääntymisestä sekä kertoa tutkimushankkeiden etenemisestä. Tämä on säätiölle uusi tapa toimia Suomessa.

Uudenlaista tutkimusta elämää varten. Jokainen lahjoitus on arvokas.

Vastaavia artikkeleita