Sydäntutkimus on yhteinen asiamme

Artikkelit
Sydäntutkimus on yhteinen asiamme

Sydäntutkimuksen avulla kehitämme erilaisten sydänsairauksien hoitoa, joten lahja sydäntutkimukselle on lahja suomalaisille.

Mitä Suomessa on parhaillaan tapahtumassa? Kansallisessa terveyden hallinnollisessa uudistuksessa tutkimus ja opetus ovat jääneet taustalle ja niiden haasteet vain lisääntyvät. Samanaikaisesti sydän- ja verisuonisairauksien säätiörahoitus on Suomessa puolet siitä, mitä se on muissa pohjoismaissa.

Hallinnolliset uudistukset eivät kuitenkaan saa olla esteenä sydäntutkimuksen kehittämiselle.

Otetaan oppia historiasta: kun takavuosina eräässä pohjoismaassa valtio alensi lääketieteen tutkimuksen määrärahoja valtavasti, tutkimus ja osaaminen ajautuivat taantumaan.

Kardiologian tutkimus alkoi maassamme 1950 ja 1960-luvuilla. Tällöin käytettiin tutkimuksessa hyväksi sydänfilmiä erilaisissa potilastutkimuksissa, koska se oli kustannuksiltaan edullinen. Keskeisiä tutkimusaloja olivat sydäninfarkti ja sen ennuste sekä läppäviat, jotka olivat aikanaan erittäin yleisiä. Tutkijamme osallistuivat myös kenttätutkimuksiin, kuten seitsemän maan laajaan sydänsairauksia ja niiden riskitekijöitä kartoittavaan hankkeeseen, joita Kansanterveyslaitos ja KELA jatkoivat seulontatutkimuksilla. Suomalaisten sairastuvuus sydänsairauksiin oli esillä ja tutkijamme verkostoituivat. Pohjois-Karjala projekti oli 1970-luvulla merkittävä ponnistus, kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu väestötutkimus. Näistä tutkimuksista Suomi tuli tunnetuksi - ja terveemmäksi.

Suomessa tehtiin siis merkittävää työtä sydänsairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja toisaalta sydäninfarktin, kohonneen verenpaineen ja sydämen läppävikojen hoidon kehittämiseksi. Tutkimustyö oli myös keskeinen koulutuksen ja kehityksen väline. Näiden, niin julkisen sektorin, järjestöjen kuin säätiöidenkin, suurten satsauksien seurauksena sydänsairastavuus väheni ja hoitotulokset paranivat huomattavasti. Osin Sydäntutkimussäätiön rahoituksella laaja joukko suomalaisia asiantuntijoita on tutkimustyönsä lisäksi myös vieraillut ja saanut lisäkoulutusta kansainvälisissä keskuksissa.

Sydänsairauksia voidaan nykyisinkin hoitaa menestyksekkäästi, mutta niiden kirjo muuttuu elintapojen ja väestön keski-iän noustessa. Tämän hetken sydämistä tarvitaan lisätietoa. Siksi Sydäntutkimussäätiön perustaman SydänAkatemian teemana on Haluamme tietää sydämestä kaiken.

Yhtä hyvin kuin yritysten toiminta ja kehitys perustuvat tutkimukseen, myös lääketieteessä paras osaaminen saavutetaan tutkimuksen kautta. Hyvä tutkimustyö edellyttää, että voimme tukea isompia ja monivuotisia hankkeita pitkäjänteisesti. Tässä tehtävässä Sydäntutkimussäätiö on ollut keskeisessä asemassa ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

Tukemalla lahjoituksin, testamentein tai osatestamentein Sydäntutkimussäätiötä, on jokaisella mahdollisuus olla osallisena suomalaisen sydänosaamisen kehittämisessä.

Markku S. Nieminen

Professori, Sydäntutkimussäätiön puheenjohtaja

Lisätietoja:
Arto Ristola, Sydäntutkimussäätiön asiamies
09 752 752 34 tai 040 753 4031
toimisto@sydantutkimussaatio.fi

www.sydantutkimussaatio.fi www.sydanakatemia.fi

Valokuva: Mara Leppä

Vastaavia artikkeleita