Soisalo-palkinto 2010

Soisalo-palkinto 2010 Markus Juonalalle

Dosentti, lääketieteen tohtori Markus Juonala on tehnyt palkintoon oikeuttavan tutkimustyönsä professori Olli Raitakarin ja professori Jorma Viikarin johtamassa Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät LASERI -tutkimuksessa vuosina 2001-2009.

Markus Juonala on viime vuosina ollut keskeisesti mukana LASERI-tutkimuksen kehittymisessä yhdeksi arvostetuimmista sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä selvittävistä tutkimuksista. Juonalan tutkimustulokset ovat tuoneet uutta ja arvokasta tietoa valtimokovettumataudin synnystä. Hänen töissään on havaittu lapsuusajan riskitekijöiden tärkeä, jopa aikuisiän riskitekijöitä suurempi, merkitys valtimotaudin varhaismuutosten synnylle. Tutkimuksessa on osoitettu, että valtimon sisäkalvon toimintahäiriö vaikuttaa keskeisesti valtimokovettumataudin kehittymiseen. Lisäksi hänen artikkeleissaan on selvitetty uusien, aiemmin tuntemattomien riskitekijöiden merkitystä valtimotaudin varhaisvaiheissa.

Vuonna 2008 neljä nuorta tutkijaa aloitti väitöskirjatutkimuksen Juonalan ohjauksessa. Tutkimusryhmän päätavoitteena on selvittää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat valtimokovettumataudin varhaismuutosten etenemisnopeuteen. Yhdeksi tärkeimmistä on osoittautunut metabolinen oireyhtymä. Toisaalta oireyhtymästä toipuneilla nuorilla aikuisilla valtimoiden varhaismuutokset näyttäisivät olevan korjaantuvia, ja sitä sairastavat voivatkin edistää valtimoidensa kuntoa laihduttamalla ja terveellisillä elämäntavoilla.

Juonala on syntynyt 1977 ja valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 2003. Väitöskirja valtimokovettumataudin varhaismuutosten yhteydestä lapsuuden ja nuoren aikuisiän jo tunnettuihin sekä mahdollisiin uusiin riskitekijöihin valmistui keväällä 2005. Väitöskirjatyöstään Juonala sai Turunmaan Duodecim-seuran ja Turun yliopistoseuran tunnustuspalkinnot. Vuonna 2007 hän sai kokeellisen sisätautiopin dosentuurin. Kaiken kaikkiaan Juonala on ollut kirjoittajana yli 80 tieteellisessä artikkelissa. Syksyllä 2009 Juonala valmistui sisätautien erikoislääkäriksi, ja hän työskentelee tällä hetkellä endokrinologian lisäkoulutusvirassa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.