Soisalo-palkinto 2020

Sydäntutkimussäätiön Soisalo-palkinto 2020
sepelvaltimotaudin ja äkkikuoleman
tutkijalle Jussi Hernesniemelle

Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Jussi Hernesniemi väitteli tohtoriksi tulehdustekijöiden perinnöllisyyden vaikutuksista sepelvaltimotaudin ilmenemiseen ja sydänperäisen äkkikuoleman riskiin. Väitöskirjatyön jälkeen Hernesniemi on jatkanut äkkikuoleman perintötekijöiden tutkimusta. Post doc -tutkijana hän on lisäksi toiminut aktiivisesti erilaisten epidemiologisten tutkimusten parissa julkaisten ensimmäisenä kirjoittajana tuloksia mm. Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät (LASERI) -, FINRISKI - ja FINCAVAS -tutkimuksista.

Dosentti Hernesniemi toimii johtavana tutkijana Business Finlandin rahoittamassa 2016 alkaneessa MADDEC-hankkeessa. Sen pääkumppaneina ovat Tampereen yliopisto, Tays Sydänsairaala, VTT ja GE Healthcare Finland Oy. Hankkeen tavoite on integroida kliinisen työn parissa kerääntyvää informaatiota ja käyttää sitä laadunvalvonnassa ja ennustettaessa sydänsairaiden vakavia päätetapahtumia. Ensimmäiset tulokset ovat jo osoittaneet, että korkealaatuisen rekisteridatan ja koneoppimisen avulla voidaan ennakoida akuuttia sepelvaltimotautioireyhtymää sairastavien kuoleman riskiä aiempaa tarkemmin.

Tällä hetkellä Hernesniemi toimii myös päätutkijana satunnaistetussa kliinisessä kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa (AFFELECT). Tutkimuksen tarkoitus on selvittää satunnaistetusti, voidaanko eteisvärinä- ja eteislepatuskohtauksien rytminhallintalinja toteuttaa kiireettömästi akuutin hoitolinjan sijaan. Tutkimukseen osallistuvat Tampereen yliopistollinen sairaala, Kanta-Hämeen keskussairaala, Keski-Suomen keskussairaala ja Päijät-Hämeen keskussairaala. Hankkeen tuloksilla on mahdollisuus olla käänteentekeviä eteisvärinän rytminsiirron ajoituksessa.

Jussi Hernesniemi on syntynyt 1981. Hän valmistui lääketieteen lisensiaatiksi ja väitteli tohtoriksi 2010. Dosentuuri Hernesniemelle myönnettiin 2015 ja kardiologian erikoislääkärin tutkinto 2017.

Sydäntutkimussäätiön palkintolautakunta perustelee Hernesniemen palkitsemista tämän tuottoisalla tieteellisellä uralla. Tutkimustyö on pohjautunut ensisijaisesti epidemiologisiin ja kliinisiin tutkimushankkeisiin. Lautakunta toteaa, että Hernesniemellä on useita raportteja kansainvälisesti arvostetuissa julkaisusarjoissa sekä hyvät yhteistyöverkostot. Lisäksi Hernesniemellä on kokemusta sekä tieteellisen tutkimuksen ohjaustyöstä että kliinisen opettajan tehtävistä.