Soisalo-palkinto 2024

Nuoren tutkijan Soisalo-palkinto 2024 LT Lauri Holmströmille

Sydäntutkimussäätiö myöntää nuoren tutkijan tunnustuspalkinnon lupaavalle nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonisairauksien tutkijalle. Palkintoja on myönnetty kahden vuoden välein vuodesta 2008. Vuonna 2024 säätiö on myöntänyt nuoren tutkijan palkinnon lääketieteen tohtori Lauri Holmströmille.

Lauri Holmström on syntynyt vuonna 1992, valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 2020 ja väitellyt tohtoriksi samana vuonna Oulun yliopistosta. LT Lauri Holmström on toiminut tutkijana vuodesta 2015 asti. Hänen kuvataan olevan ahkera ja itseohjautuva tutkija sekä osoittavan erityistä lahjakkuutta tutkijana. Holmströmillä oli väitöskirjatyössään aineistona kansainvälisesti laajin sydänperäistä äkkikuolemaa koskeva aineisto, josta hän on myös julkaissut jo väitöskirjatyönsä osajulkaisut. Näistä artikkeleista yksi on julkaistu arvostetussa Circulation julkaisusarjassa. Holmströmin väitöskirja käsitteli äkkikuoleman erityispiirteitä sydänperäisesti äkkikuolleilla, joilla taustalla ei ole todettu sepelvaltimotautia. Erityisenä mielenkiinnon kohteena väitöskirjatyössä oli sidekudoksen eli fibroosin kertyminen näissä sairauksissa, josta on hyvin vähän aiempaa tietoa kansainvälisesti.

LT Holmström on toiminut post-doc tutkijana professori Sumeet Chughin (Cedars Sinai Medical Center, LA, CA) ryhmässä vuosina 2021-2023 jonka aikana hän keskittyi sydänpysähdyksen vaaratekijöiden tutkimiseen laajassa väestöaineistossa ja tutustui myös tekoälyn käyttöön sydänpysähdyksen ja sydänperäisen äkkikuoleman ennustamisessa. Hänen tutkijavierailunsa oli tuloksekas julkaisuihin nähden, josta esimerkkinä ovat kaksi julkaisua European Heart Journalissa, joissa molemmissa hän toimi ensimmäisenä kirjoittajana. LT Holmström on nopeassa tahdissa (2018-2024) julkaissut 32 alkuperäisartikkelia kansainvälisissä julkaisusarjoissa sekä kaksi katsausartikkelia ja neljä pääkirjoitusta tai kirjettä eli yhteensä 38 julkaisua. Artikkeleihin on viitattu 284 kertaa ja hänen Hirch-indeksinsä on 8.

Kliinisessä työssä LT Lauri Holmström työskentelee kardiologiaan erikoistuvana lääkärinä Lapin Keskussairaalassa Rovaniemellä ja hän hakee dosentuuria kokeellisen kardiologian alalle Oulun yliopistosta.

Soisalo-palkinnon valintalautakunta toteaa, että LT Holmströmille on myös jo muodostunut selkeä oma tutkimuksellinen teema, sydänpysähdyksen vaaratekijät. Valintalautakunnan mukaan kardiologian erikoistuva LT Lauri Holmström on osoittautunut jo varsin lyhyen tutkijauransa aikana erittäin aktiiviseksi, ansioituneeksi ja kansainvälisesti verkostoituneeksi sydäntutkijaksi. Holmström on saanut tutkijakoulutusta ulkomailla ja osallistuu aktiivisesti myös nuorempien tutkijoiden ohjaukseen.