Tunnustuspalkinto 2023

Sydäntutkimussäätiö myöntää parittomina kalenterivuosina jaettavan kokeneen tutkijan tunnustuspalkinnon, 20 000 euroa, vuonna 2023 professori Ilkka Pörstille (s. 1960). Tampereen yliopistossa työskentelevä Pörsti on tehnyt koko uransa ajan merkittävää tutkimusta sydän- ja verisuonitautien parissa. Pörsti on johtanut vuo-desta 2006 alkaen kliinistä hemodynamiikan tutkimusta (DYNAMIC hanke), joka on tuottanut uutta tietoa verenkiertoelimistöstä muodostaen uuden lähtökohdan hypertension diagnostiikan ja hoidon kehitykselle. Pörstin tutkimus käsittelee verenkierron, erityisesti verenpaineen ja sen säätelyn fysiologiaa, patofysiologiaa ja diagnostiikkaa sekä selvittää uusia menetelmiä verisuonten kimmoisuuden mittaamiseksi.

Professori Ilkka Pörsti tekee runsaasti sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä. Hänellä on noin 200 kansainvälistä vertaisarvioitua julkaisua ja hänen johdollaan on valmistunut 19 väitöskirjaa. Oman tutkimus-työnsä lisäksi Pörsti on ollut aktiivinen opettaja sekä toiminut mm. Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen, Suomen Nefrologiyhdistyksen sekä Suomen Verenpaineyhdistyksen hallituksessa. Lisäksi hän on ollut järjestämässä useita kansallisia ja kansainvälisiä kokouksia. Hän on myös ollut aktiivisessa roolissa verenpainehoidon Käypä hoito -suositusten kirjoittamisessa. Tunnustuspalkinto jaettiin nyt kymmenennen kerran.

Lisätietoja

Professori Eero Jokinen, Sydäntutkimussäätiön puheenjohtaja, 050 564 8679, evojokinen@gmail.com,

tieteellisen asiantuntijavaliokunnan puheenjohtaja, professori Katriina Aalto-Setälä, 040 582 9567, katriina.aalto-setala@tuni.fi sekä asiamies Arto Ristola, 040 753 4031, arto.ristola@sydantutkimussaatio.fi

Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto: professori Ilkka Pörsti, 040 548 6507, ilkka.porsti@tuni.fi