Toimintakertomus 2009

Sydäntutkimussäätiö tukee sydän- ja verisuonisairauksien tieteellistä tutkimusta ja tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä. Säätiön toiminnan tavoitteena on sydänsairauksien ennaltaehkäisy ja hoidon kehittäminen sekä sairastuneiden elämänlaadun parantaminen. Pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella säätiö pyrkii sydänsairauksien hyvän hoidon turvaamiseen. Sydäntutkimussäätiö onkin keskeinen suomalaisen sydäntutkimuksen rahoittaja.

Yksityisten ihmisten ja yhteisöjen tekemistä lahjoituksista, testamenteista ja sijoitustoiminnasta saadulla vuosituotolla rahoitetaan apurahojen ja palkintojen jako. Säätiölle tehdyt lahjoitukset ovat verolakien asettamin edellytyksin vähennyskelpoisia verotuksessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiö on vapautettu veronmaksusta.

Apurahoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö on toimintansa aikana myöntänyt 1 200 tutkijalle tai tutkijaryhmälle apurahoja ja palkintoja yhteensä noin 16,1 miljoonaa euroa. Säätiön hallitus päätti toimintavuoden apurahajaoksi 1,5 miljoonaa euroa.

Säätiö jakaa kerran vuodessa apurahoja hakemuksesta yksittäisille tutkijoille ja tutkijaryhmille. Tieteellisen valiokunnan esityksen perusteella säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kevätkokouksessaan. Apurahat jakautuvat tutkimusryhmien useampivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön eli post doc -tutkimuksiin ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten tutkimusapurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Toimintavuotena apurahoja anottiin 133 tutkimushankkeeseen yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Uusia apurahoja jaettiin 72 tutkijalle tai tutkimusryhmälle yhteensä 1 497 000 euroa. Määrä sisältää aiemmin vuodelle 2009 myönnetyt monivuotiset hankeapurahat. Myönnetyistä apurahoista 1-3 vuotisia hankeapurahoja oli 29 kappaletta, väitöskirja-apurahoja 32 kappaletta ja post doc -apurahoja 11 kappaletta.

Lisäksi Suomen Sydänliiton helmikuun 19. päivän rahasto rahoitti yhden kaksivuotisen tutkimushankeapurahan suuruudeltaan 114 380 euroa.

Apurahojen jako perustui säätiön tieteellisen valiokunnan avoimeen arviointiin, jossa valiokunnan jäsenet eivät osallistuneet oman tutkimusryhmänsä töiden arviointiin. Toimintavuonna apurahoja myönnettiin oheisen taulukon mukaisesti mm. sepelvaltimotautitutkimukseen, geenien ja kasvutekijöiden tutkimukseen, biokemiaan ja metaboliaan.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin Sydänviikolla huhtikuussa. Apurahapäätös ilmoitettiin kirjeitse jokaiselle hakijalle. Myönnetyt apurahat ovat säätiön verkkosivuilla.

Tunnustuspalkinto ansioituneelle sydäntutkijalle

Apurahojen lisäksi säätiö jakaa vuosittain perustelluista esityksistä joko Sydäntutkimuksen Suurpalkinnon tai professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon. Toimintavuonna Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto myönnettiin professori Markku Laaksolle. Palkinto jaetaan tunnustuksena pitkästä ja jatkuvasta urasta sydän- ja verisuonisairauksien tutkijana. Laakson tutkimuskohteita ovat sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijät ja genetiikka. Palkinnonjakotilaisuus järjestettiin Maailman Sydänpäivän aattona Helsingissä. Palkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa.

Apurahojen sähköinen tietojärjestelmä

Toimintavuoden aikana säätiössä siirryttiin sähköiseen apurahojen käsittelyyn, kun apurahojen sähköinen tietojärjestelmä otettiin kokonaisuudessaan käyttöön.

Tietojärjestelmä käsittää apurahojen haun, arvioinnin, maksatuksen ja raportoinnin. Tietojärjestelmän toimitti Datalink Oy.

Säätiön muu toiminta 2009

Säätiö julkisti apurahajaon ja apurahansaajat sekä heidän tutkimusalueensa Sydänviikolla huhtikuussa. Sydäntutkimuksen Suurpalkinto ja palkinnonsaaja saivat runsaasti positiivista julkisuutta eri tiedotusvälineissä syyskuussa. Sydänsairauksista ja niiden hoidosta kertova Suomalaisten Uusi Sydänkirja postitettiin kesän aikana yli 300 sairaalaan potilaiden ja hoitohenkilökunnan käyttöön. Säätiön verkkosivuilla käytiin ahkerasti ja niitä elävöitettiin uudella kuvamateriaalilla.

Perinteiseksi muodostunut ja järjestyksessä viides hyväntekeväisyysjuhla Sydängaala järjestettiin yhdessä Suomen Sydänliiton kanssa marraskuun viimeisenä perjantaina Helsingissä. Gaalaan osallistui 200 juhlavierasta.

Säätiön talous

Säätiön tasearvo oli 34,4 miljoonaa euroa (32,5 milj. euroa vuonna 2008) Osakemarkkinoiden elpyminen paransi sijoitustoiminnan nettotulosta huomattavasti edellisestä vuodesta. Tuloslaskelma osoittaa 2,8 miljoonaa euroa ylijäämää (1,5 milj. euroa, alijäämää v. 2008).

Säätiön nimikkorahastoja hyvitettiin työvaliokunnan päätöksellä peruskoron verran eli 1,75 %.

Säätiö sai neljä testamenttilahjoitusta toimintavuonna, yhteensä 725 817 euroa. Raili Larjavuon nimellä perustettavaan rahastoon siirretään 189 994 euroa. Rahankeräysluvan alaisen varainhankinnan nettotuotto oli 35 089 euroa ja Sydänosuusrahaston tuotto oli 679 euroa. Muiden lahjoitusten tuotto oli 6 628 euroa, josta siirrettiin 2 280 euroa säätiön Lasten ja Nuorten rahastoon.

Tarkempi selvitys säätiön taloudesta ilmenee tämän toimintakertomuksen yhteydessä esitetystä kertomusvuoden tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen.

Hallinto

Säätiön hallituksessa oli toimintavuonna 22 jäsentä. Henkilöistä puolet edustaa tieteenalan eri osa-alueiden johtavia professoreja maan kaikilta merkittäviltä tutkimuspaikkakunnilta ja toinen puoli säätiön toiminnan päämääriä läheisesti tukevia teollisuuden ja elinkeinoelämän toimialoja.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2009 oli seuraava: varatuomari Lauri Koivusalo, puheenjohtaja; vuorineuvos Matti Kavetvuo, 1. varapuheenjohtaja; professori Markku S. Nieminen, 2. varapuheenjohtaja; professori Juhani Airaksinen, vuorineuvos Heikki Hakala, dosentti Eero Jokinen, pääsihteeri Tor Jungman, professori Tatu Juvonen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, agronomi Olavi Kuusela, professori Markku Laakso, metsänhoitaja Eero Pilkama, filosofian maisteri Paavo Pitkänen, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, diplomi-insinööri Reima Räty, toimitusjohtaja Harry Salonaho, tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, dosentti Lauri Toivonen, ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin.

Säätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäseninä olivat varatuomari Lauri Koivusalo puheenjohtajana, vuorineuvos Matti Kavetvuo, professori Markku S. Nieminen ja metsänhoitaja Eero Pilkama sekä esittelijänä asiamies KTM Riitta Vierros.

Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana oli professori Markku S. Nieminen ja jäseninä professori Juhani Airaksinen, dosentti Eero Jokinen, professori Tatu Juvonen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, professori Markku Laakso, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, dosentti Lauri Toivonen ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Tieteellinen valiokunta kokoontui kaksi kertaa, joista kevätkokous oli perinteiseen tapaan apurahojen arviointikokous.

Tilintarkastajat

Säätiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Kari Miettinen ja KHT Marja-Leena Turunen Oy Audicon Ab:stä, varatilintarkastajana KHT-yhteisö Oy Audicon Ab.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi KTM Riitta Vierros. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, osoitteessa Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Säätiö hankki aiempaan tapaan ostopalveluna tarvitsemansa kirjanpito-, kassa-, sihteeri- ja toimistopalvelut Suomen Sydänliitolta.

Sydäntutkimuksen Suurpalkinnon arviointilautakunta

Professori Antero Kesäniemi, professori Petri Kovanen, dosentti Markku Kupari ja professori Matti Tikkanen.

Sydäntutkimussäätiön hallitus v. 2009

Puheenjohtaja, varatuomari Lauri Koivusalo, ESPOO
1. varapuheenjohtaja, vuorineuvos Matti Kavetvuo, HELSINKI
2. varapuheenjohtaja, professori Markku S. Nieminen, HELSINKI
Professori Juhani Airaksinen, TURKU
Vuorineuvos Heikki Hakala, HELSINKI
Dosentti Eero Jokinen, ESPOO
Pääsihteeri Tor Jungman, TUUSULA
Professori Tatu Juvonen, OULU
Professori Antero Kesäniemi, OULU
Professori Markku Koskenvuo, ESPOO
Agronomi Olavi Kuusela, HELSINKI
Professori Markku Laakso, KUOPIO
Metsänhoitaja Eero Pilkama, ESPOO
Filosofian maisteri Paavo Pitkänen, HELSINKI
Pääjohtaja Pekka Puska, HELSINKI
Professori Ilkka Pörsti, ESPOO
Professori Heikki Ruskoaho, TYRNÄVÄ
Diplomi-insinööri Reima Räty, ESPOO
Toimitusjohtaja Harry Salonaho, HELSINKI
Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, KIRKKONUMMI
Dosentti Lauri Toivonen, ESPOO
Professori Seppo Ylä-Herttuala, SIILINJÄRVI

Sydäntutkimussäätiön työvaliokunta v. 2009

Varatuomari Lauri Koivusalo
Vuorineuvos Matti Kavetvuo
Professori Markku S. Nieminen
Metsänhoitaja Eero Pilkama
asiamies KTM Riitta Vierros

Sydäntutkimussäätiön tieteellinen valiokunta v. 2009

Professori. Markku S. Nieminen
Professori Juhani Airaksinen
Dosentti Eero Jokinen
Professori Tatu Juvonen
Professori Antero Kesäniemi
Professori Markku Koskenvuo
Professori Markku Laakso
Pääjohtaja Pekka Puska
Professori Ilkka Pörsti
Professori Heikki Ruskoaho
Dosentti Lauri Toivonen
Professori Seppo Ylä-Herttuala