Toimintakertomus 2014

Vuosi 2014 oli Sydäntutkimussäätiön 44. toimintavuosi. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö Suomessa. Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemät lahjoitukset ja testamentit muodostavat sijoitusomaisuuden, jonka tuottoa jaetaan vuosittain apurahoina ja palkintoina. Sydäntutkimussäätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella kehittää sydänsairauksien hyvää hoitoa maassamme.

Apurahoja ja palkintoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö myöntää kerran vuodessa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien yksi-, kaksi- tai kolmivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc -tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten apurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Apurahahakemuksia tuli toimintavuonna jälleen edellisvuotta enemmän, yhteensä 197 kappaletta (edelliset vuodet 193 kpl ja172 kpl) ja haettava apurahasumma oli 8,9 miljoonaa euroa (edelliset vuodet 9,3 ja 7,1 milj. euroa).

Esityksen Sydäntutkimussäätiön myöntämistä apurahoista valmistelee hallituksen myöntämän talouskehyksen mukaisesti tieteellinen asiantuntijavaliokunta. Valiokunnan jäsenet ovat sydän- ja verisuonisairauksien eri osa-alueiden asiantuntijoita sairaanhoitopiirien alueilta. Apurahojen käsittelyn yhteydessä valiokunnan jäsenet eivät arvioi omien tutkimusryhmiensä hakemuksia tai hakemuksia, joiden tekijöihin he ovat esimiessuhteessa omassa organisaatiossaan.

Hallitus päätti sääntömääräisessä kevätkokouksessaan tieteellisen asiantuntijavaliokunnan esitykseen perustuen 1,7 miljoonan euron apurahojen ja palkintojen jaon.

Summaan sisältyi Sydänliiton lääketieteellisen toimikunnan jakamat Suomen Sydänliiton nimikkorahaston apurahat 60 000 euroa. Professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinto 12 000 euroa on myös sisällytetty apurahojen ja palkintojen yhteissummaan.

Lisäksi Suomen Sydänliiton Helmikuun 19. päivän rahasto myönsi kaksi tutkimushankeapurahaa, 44 500 euroa ja 39 000 euroa.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin säätiön verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi Sydänviikolla huhtikuussa. Lisäksi apurahapäätös ilmoitettiin sähköpostilla jokaiselle hakijalle.

Tieteellisen asiantuntijavaliokunnan linjaukset

Toimintavuoden aikana tieteellinen asiantuntijavaliokunta linjasi valiokunnan toimintatavat. Jatkossa apurahahaussa tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenten hakemukset arvioidaan ulkopuolisilla arvioijilla. Lisäksi väitöskirja-apurahan hakija liittää hakemukseensa ohjaajan lausunnon. Lausunnonanto toteutettiin avaamalla säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä erillinen lausunnonantajien verkkopalvelu.

Professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinto

Sydäntutkimussäätiö myöntää professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon lupaavalle nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonisairauksien tutkijalle. Palkinnon suuruus on 12 000 euroa.

Vuoden 2014 Soisalo-palkinnon sai lääketieteen tohtori, dosentti Juhani Junttila. sydänperäisen äkkikuoleman perinnölliseen tutkimukseen. Soisalo-palkintolautakuntaan kuuluivat professorit Vesa Manninen Helsingistä, Juhani Airaksinen Turusta ja Seppo Ylä-Herttuala Kuopiosta. Palkintolautakunta perusteli valintaansa mm. Juhani Junttilan kyvyllä löytää merkittävät löydökset tutkimustuloksista ja kyvyllä kehittää uusia tutkimusaiheita sekä näkemyksellä sydämen elektrofysiikasta ja genetiikasta. Sydäntutkimussäätiö jakoi tunnustuspalkinnon toimintavuonna seitsemännen kerran.

Säätiön hallituksen kesäseminaari

Kesäseminaarissa säätiön hallitus keskusteli vilkkaasti Sydäntutkimussäätiön varainhankinnasta ja viestinnästä. Hallitus päätti varainhankinnan ja viestinnän yhteistyön kehittämisestä Sydäntutkimussäätiön ja Sydänliiton välillä. Toimintavuoden aikana perustettiin liiton ja säätiön välinen työryhmä ja sille taustaryhmä viemään varainhankinta- ja viestintähanketta eteenpäin.

Sydäntutkimussäätiön varainhankinta ja viestintä

Toimintavuoden kärkihanke oli Sydäntutkimussäätiön varainhankinnan ja viestinnän kehittäminen. Säätiön tavoitteena on nostaa sekä säätiön pääomaa että jaettavaa apurahamäärää merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Viestinnän tavoitteena on säätiön tunnettuuden lisääminen ja sitä kautta lahjoitusten määrän kasvattaminen. Toimintavuoden aikana perustettu liiton ja säätiön välinen työryhmä kokoontui edistämään varainhankinnan ja viestinnän konkreettista yhteistyötä mm verkkoviestinnän osalta.

Sydäntemme tarina-dokumenttielokuva

Sydäntutkimussäätiö osallistui Suomen Sydänliiton dokumenttielokuvaan Sydäntemme tarina tukemalla hanketta 15 000 eurolla. Osallistuminen elokuvaan antoi Sydäntutkimussäätiölle mahdollisuuden näkyvyyden lisäämiseen sydänterveyden ja sydäntutkimuksen 60-vuotisen historian esittelyssä.

Säätiön talous

Säätiön tasearvo oli 45,2 miljoonaa euroa (38,2 milj. euroa vuonna 2013) Tuloslaskelma osoittaa 2 629 312,82 euroa ylijäämää (2 411 290,52 euroa ylijäämää vuonna 2013).

Säätiö sai toimintavuoden aikana ennätykselliset viisi testamenttilahjoitusta. Merkittävimmän testamenttilahjoituksen arvo oli 3 969 328 euroa. Testamentin säädekirjan mukaisesti perustettiin Diplomi-insinööri Kalevi Erosen rahasto. Testamenttilahjoitusten nettotuotot olivat yhteensä 5 680 057 euroa (edellinen vuosi 1 058 170 euroa). Muiden lahjoitusten nettotuotto oli 73 028,24 euroa, johon sisältyy Sydänosuusrahaston tuotto 406,74 euroa.

Säätiön nimikkorahastojen hyvitysprosentti perustuu sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin. Toimintavuonna säätiön rahastoja hyvitettiin kuudella prosentilla.

Tarkempi selvitys säätiön taloudesta ilmenee tämän toimintakertomuksen yhteydessä esitetystä kertomusvuoden tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen.

Säätiön hallinto

Säätiön hallituksessa oli 13 jäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat säätiön toiminnan päämääriä läheisesti tukevia teollisuuden ja elinkeinoelämän toimialoja.

Hallituksen kokoonpano toimintavuonna

 • Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja, Helsinki
 • Vuorineuvos Matti Kavetvuo, varapuheenjohtaja, Helsinki
 • DI Heikki Bergholm, Helsinki
 • Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Helsinki
 • Pääsihteeri Tor Jungman, Tuusula
 • Agronomi Olavi Kuusela, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Kauniainen
 • KTM Kari Makkonen, Helsinki
 • DI Reima Räty, Espoo
 • Toimitusjohtaja Harry Salonaho, Helsinki
 • Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, Helsinki
 • Professori Matti Uusitupa, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen, Tuusula

Säätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäsenet

 • Professori Markku S. Nieminen, puheenjohtaja
 • Vuorineuvos Matti Kavetvuo
 • DI Heikki Bergholm
 • Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen
 • Esittelijä, asiamies, KTM Riitta Rosberg

Tieteellisen asiantuntijavaliokunnan jäsenet

 • Professori Heikki Ruskoaho puheenjohtaja, Helsinki
 • Professori Juhani Airaksinen, Turku
 • Dosentti Eero Jokinen, Espoo
 • Professori Tatu Juvonen, Oulu
 • Professori Antero Kesäniemi, Espoo
 • Professori Markku Koskenvuo, Espoo
 • Professori Markku Kupari, Kerava
 • Professori Markku Laakso, Kuopio
 • Professori Ilkka Pörsti, Espoo
 • Professori Seppo Ylä-Herttuala, Kuopio

Säätiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin sekä kesäseminaariin. Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. Tieteellinen asiantuntijavaliokunta kokoontui kaksi kertaa, joista kevätkokous oli apurahojen arviointikokous. Lisäksi valiokunnan jäsenet kutsuttiin hallituksen kesäseminaariin.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen.

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimi KHT Marja-Leena Turunen ja henkilökohtaisena varamiehenä KHT Juhani Imponen.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi KTM Riitta Rosberg. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Säätiöllä oli toimintavuoden aikana edellisvuosien tapaan ostopalvelusopimus kirjanpito-, kassa-, assistentti- ja tietotekniikkapalveluista Suomen Sydänliiton kanssa.