Toimintakertomus 2010

Sydäntutkimussäätiö on sydän- ja verisuonisairauksien tieteellistä tutkimusta ja tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä tukeva säätiö. Säätiön toiminnan tavoitteena on pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella turvata sydänsairauksien hyvä hoito maassamme. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta tukeva säätiö maassamme.

Apurahojen ja palkintojen jako rahoitetaan yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden tekemien lahjoitusten ja testamenttien turvin ja sijoitusomaisuudesta saatavalla vuosituotolla. Säätiölle tehdyt lahjoitukset ovat verolakien asettamin edellytyksin vähennyskelpoisia verotuksessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiö on vapautettu veronmaksusta.

Säätiön juhlavuosi

Sydäntutkimussäätiö täytti toimintavuonna 40 vuotta. Juhlavuoden tapahtumien tavoitteena oli säätiön tunnettuuden lisääminen suuren yleisön keskuudessa. Juhlavuoden suurtapahtumana järjestettiin marraskuussa sydäntutkimusaiheinen juhlaseminaari suurelle yleisölle Biomedicumissa Helsingissä. Lähes viisisataa sydäntutkimuksesta ja sydän- ja verisuonisairauksien hoidosta kiinnostunutta saapui kuuntelemaan maamme johtavia kardiologeja, jotka pitivät juhlaseminaarissa luennot sydäntutkimuksen ajankohtaisista tutkimusaiheista.

Apurahoja sydäntutkimukseen

Säätiö jakaa kerran vuodessa apurahoja hakemuksesta yksittäisille tutkijoille ja tutkijaryhmille. Myönnetyt apurahat jakautuvat tutkimusryhmien useampivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen post doc – tutkimustyöhön ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten tutkimusapurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Toimintavuotena apurahoja anottiin 126 tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen yhteensä 5,4 miljoonaa euroa (edellinen vuosi 133 kpl, 5,9 miljoonaa euroa).

Säätiö jakoi toimintavuonna apurahoja ja palkintoja 62 tutkijalle tai tutkimusryhmälle yhteensä 1 469 400 euroa (edellinen vuosi 72 kpl, 1 497 000 euroa). Summaan sisältyi Suomen Sydänliiton lääketieteellisen neuvottelukunnan jakamat Sydänliiton nimikkorahaston apurahat 76 700 euroa. Lisäksi Suomen Sydänliiton helmikuun 19. päivän rahasto rahoitti kaksi tutkimushankeapurahaa suuruudeltaan 83 000 € ja 80 000 €. Apurahojen jako perustui säätiön tieteellisen valiokunnan avoimeen arviointiin, jossa valiokunnan jäsenet eivät osallistuneet oman tutkimusryhmänsä töiden arviointiin. Toimintavuonna apurahoja myönnettiin mm. geenitutkimukseen, epidemiologiaan ja sepelvaltimotautien tutkimukseen.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin Sydänviikolla huhtikuussa. Apurahapäätös ilmoitettiin kirjeitse jokaiselle hakijalle. Myönnetyt apurahat ovat nähtävillä säätiön verkkosivuilla www.sydantutkimussaatio.fi

Nuoren tutkijan Soisalo-palkinto

Apurahojen lisäksi säätiö jakaa vuosittain perustelluista esityksistä palkintoja. Toimintavuonna Sydäntutkimussäätiö jakoi professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydäntutkimukseen erikoistuneelle tai erikoistuvalle tutkijalle. Vuoden 2010 Soisalo-palkinto myönnettiin lääketieteen tohtori, dosentti Markus Juonalalle Turusta. Palkinnon suuruus on 12 000 euroa. Palkinnonjakotilaisuus järjestettiin tammikuussa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui yli 30 kutsuvierasta. Soisalo-palkinto sai runsaasti positiivista näkyvyyttä mediassa.

Säätiön muu toiminta

Säätiö julkisti apurahajaon ja apurahansaajat sekä heidän tutkimusalueensa Sydänviikolla huhtikuussa.

Perinteiseksi muodostunut ja järjestyksessä kuudes hyväntekeväisyysjuhla Sydängaala järjestettiin yhdessä Suomen Sydänliiton kanssa marraskuussa Helsingissä. Gaalaan osallistui 200 juhlavierasta.

Säätiön yleisesite uusittiin ja se oli jaossa juhlaseminaariyleisölle marraskuussa. Säätiön esitettä jaettiin tapahtumien ja tapaamisten yhteydessä.

Apurahojen sähköinen tietojärjestelmä

Apurahojen sähköinen tietojärjestelmä oli toimintavuoden aikana käytössä kokonaisuudessaan toisen kerran. Säätiön apurahat haetaan, arvioidaan, maksetaan ja raportoidaan sähköisessä järjestelmässä. Tietojärjestelmää hyödynnetään myös apurahojen tilastoinnissa ja valvonnassa sekä apurahansaajien henkilötietojen raportoinnissa sähköisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan lain edellyttämällä tavalla.

Säätiön talous

Toimintavuoden aikana maailman talous kääntyi jälleen suotuisampaan suuntaan edellisvuoden taantuman jälkeen. Tiedot taloudesta pysyivät noususuuntaisina, joskin euroalueen uutiset aiheuttivat huolta. Etenkin osakemarkkinoiden nousuvire jatkui mutta myös yrityslainamarkkinoiden elpyminen näkyi niistä saatavissa tuotoissa.

Säätiön tasearvo oli 35,4 miljoonaa euroa (34,4 milj. euroa vuonna 2009) Tuloslaskelma osoittaa 2 111 486 euroa ylijäämää (2,8 milj. euroa ylijäämää v. 2009).

Säätiön nimikkorahastoja hyvitettiin peruskoron verran eli 1,25 %.

Säätiö sai kaksi testamenttilahjoitusta toimintavuonna. Testamenttilahjoitusten tuotot olivat yhteensä 321 795 euroa. Muiden lahjoitusten tuotto oli 37 999 euroa. Sydänosuusrahaston tuotto oli 1 029 euroa.

Tarkempi selvitys säätiön taloudesta ilmenee tämän toimintakertomuksen yhteydessä esitetystä kertomusvuoden tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen.

Hallinto

Säätiön hallituksessa oli toimintavuonna 23 jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksitoista edustaa maamme johtavia kardiologeja ja tieteenalan professoreita ja yksitoista säätiön toiminnan päämääriä läheisesti tukevia teollisuuden ja elinkeinoelämän toimialoja.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2010 oli: varatuomari Lauri Koivusalo, puheenjohtaja; vuorineuvos Matti Kavetvuo, 1. varapuheenjohtaja; professori Markku S. Nieminen, 2. varapuheenjohtaja; professori Juhani Airaksinen, vuorineuvos Heikki Hakala, dosentti Eero Jokinen, pääsihteeri Tor Jungman, professori Tatu Juvonen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, agronomi Olavi Kuusela, professori Markku Laakso, toimitusjohtaja Timo Lappalainen, metsänhoitaja Eero Pilkama, filosofian maisteri Paavo Pitkänen, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, diplomi-insinööri Reima Räty, toimitusjohtaja Harry Salonaho, tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, dosentti Lauri Toivonen, ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin sekä kesäseminaariin.

Säätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäseninä olivat varatuomari Lauri Koivusalo puheenjohtajana, vuorineuvos Matti Kavetvuo, professori Markku S. Nieminen ja metsänhoitaja Eero Pilkama sekä esittelijänä asiamies KTM Riitta Rosberg (ent. Vierros).

Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana oli professori Markku S. Nieminen ja jäseninä professori Juhani Airaksinen, dosentti Eero Jokinen, professori Tatu Juvonen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, professori Markku Laakso, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, dosentti Lauri Toivonen ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa ja piti kaksi puhelin-/sähköpostikokousta. Tieteellinen valiokunta kokoontui kaksi kertaa, joista kevätkokous oli perinteiseen tapaan apurahojen arviointikokous.

Sydäntutkimussäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen.

Tilintarkastajat

Säätiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Marja-Leena Turunen ja KHT Juhani Imponen, varatilintarkastajana KHT-yhteisö Oy Audicon Ab.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi KTM Riitta Rosberg (ent. Vierros). Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Säätiöllä oli toimintavuoden aikana edellisvuosien tapaan ostopalvelusopimus kirjanpito-, kassa-, sihteeri- ja ATK-tukipalveluista Suomen Sydänliiton kanssa.

Soisalo-palkinnon arviointilautakunta

Professori Markku Koskenvuo, professori Heikki Ruskoaho ja dosentti Lauri Toivonen.

Sydäntutkimussäätiön hallitus v. 2010

Puheenjohtaja, varatuomari Lauri Koivusalo, ESPOO

1. varapuheenjohtaja, vuorineuvos Matti Kavetvuo, HELSINKI

2. varapuheenjohtaja, professori Markku S. Nieminen, HELSINKI

Professori Juhani Airaksinen, TURKU

Vuorineuvos Heikki Hakala, HELSINKI

Dosentti Eero Jokinen, ESPOO

Pääsihteeri Tor Jungman, TUUSULA

Professori Tatu Juvonen, OULU

Professori Antero Kesäniemi, OULU

Professori Markku Koskenvuo, ESPOO

Agronomi Olavi Kuusela, HELSINKI

Professori Markku Laakso, KUOPIO

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, KAUNIAINEN

Metsänhoitaja Eero Pilkama , ESPOO

Filosofian maisteri Paavo Pitkänen, HELSINKI

Pääjohtaja Pekka Puska, HELSINKI

Professori Ilkka Pörsti, ESPOO

Professori Heikki Ruskoaho, TYRNÄVÄ

diplomi-insinööri Reima Räty, ESPOO

Toimitusjohtaja Harry Salonaho, HELSINKI

Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, KIRKKONUMMI

Dosentti Lauri Toivonen, ESPOO

Professori Seppo Ylä-Herttuala, SIILINJÄRVI

Sydäntutkimussäätiön työvaliokunta v. 2010

Varatuomari Lauri Koivusalo

Vuorineuvos Matti Kavetvuo

Professori Markku S. Nieminen

Metsänhoitaja Eero Pilkama

asiamies KTM Riitta Rosberg (ent. Vierros)

Sydäntutkimussäätiön tieteellinen valiokunta v. 2010

Professori. Markku S. Nieminen

Professori Juhani Airaksinen

Dosentti Eero Jokinen

Professori Tatu Juvonen

Professori Antero Kesäniemi

Professori Markku Koskenvuo

Professori Markku Laakso

Pääjohtaja Pekka Puska

Professori Ilkka Pörsti

Professori Heikki Ruskoaho

Dosentti Lauri Toivonen

Professori Seppo Ylä-Herttuala