Toimintakertomus 2009

Sydäntutkimussäätiö tukee sydän- ja verisuonisairauksien tieteellistä tutkimusta ja tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä. Säätiön toiminnan tavoitteena on sydänsairauksien ennaltaehkäisy ja hoidon kehittäminen sekä sairastuneiden elämänlaadun parantaminen. Pitkäjänteisen tutkimustyön tukemisella säätiö pyrkii sydänsairauksien hyvän hoidon turvaamiseen. Sydäntutkimussäätiö onkin keskeinen suomalaisen sydäntutkimuksen rahoittaja.

Yksityisten ihmisten ja yhteisöjen tekemistä lahjoituksista, testamenteista ja sijoitustoiminnasta saadulla vuosituotolla rahoitetaan apurahojen ja palkintojen jako. Säätiölle tehdyt lahjoitukset ovat verolakien asettamin edellytyksin vähennyskelpoisia verotuksessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiö on vapautettu veronmaksusta.

Apurahoja sydäntutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö on toimintansa aikana myöntänyt 1 200 tutkijalle tai tutkijaryhmälle apurahoja ja palkintoja yhteensä noin 16,1 miljoonaa euroa. Säätiön hallitus päätti toimintavuoden apurahajaoksi 1,5 miljoonaa euroa.

Säätiö jakaa kerran vuodessa apurahoja hakemuksesta yksittäisille tutkijoille ja tutkijaryhmille. Tieteellisen valiokunnan esityksen perusteella säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kevätkokouksessaan. Apurahat jakautuvat tutkimusryhmien useampivuotisiin tutkimushankkeisiin, väitelleen nuoremman tutkijan väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön eli post doc -tutkimuksiin ja väitöskirjatutkimuksiin. Tutkimushankkeiden ja post doc -tutkimusten tutkimusapurahat suuntautuvat tutkimuskuukausien rahoittamiseen ja apuhenkilöstön palkkaukseen. Väitöskirja-apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja, jotka mahdollistavat päätoimesta virkavapaana suoritettavan kokopäiväisen tutkimustyön. Säätiö ei rahoita laitehankintoja eikä jaa matka-apurahoja.

Toimintavuotena apurahoja anottiin 133 tutkimushankkeeseen yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Uusia apurahoja jaettiin 72 tutkijalle tai tutkimusryhmälle yhteensä 1 497 000 euroa. Määrä sisältää aiemmin vuodelle 2009 myönnetyt monivuotiset hankeapurahat. Myönnetyistä apurahoista 1-3 vuotisia hankeapurahoja oli 29 kappaletta, väitöskirja-apurahoja 32 kappaletta ja post doc -apurahoja 11 kappaletta.

Lisäksi Suomen Sydänliiton helmikuun 19. päivän rahasto rahoitti yhden kaksivuotisen tutkimushankeapurahan suuruudeltaan 114 380 euroa.

Apurahojen jako perustui säätiön tieteellisen valiokunnan avoimeen arviointiin, jossa valiokunnan jäsenet eivät osallistuneet oman tutkimusryhmänsä töiden arviointiin. Toimintavuonna apurahoja myönnettiin oheisen taulukon mukaisesti mm. sepelvaltimotautitutkimukseen, geenien ja kasvutekijöiden tutkimukseen, biokemiaan ja metaboliaan.

Apurahansaajat ja heidän tutkimuskohteensa julkistettiin Sydänviikolla huhtikuussa. Apurahapäätös ilmoitettiin kirjeitse jokaiselle hakijalle. Myönnetyt apurahat ovat säätiön verkkosivuilla.

Tunnustuspalkinto ansioituneelle sydäntutkijalle

Apurahojen lisäksi säätiö jakaa vuosittain perustelluista esityksistä joko Sydäntutkimuksen Suurpalkinnon tai professori Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinnon. Toimintavuonna Sydäntutkimussäätiön tunnustuspalkinto eli Sydäntutkimuksen Suurpalkinto myönnettiin professori Markku Laaksolle. Palkinto jaetaan tunnustuksena pitkästä ja jatkuvasta urasta sydän- ja verisuonisairauksien tutkijana. Laakson tutkimuskohteita ovat sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijät ja genetiikka. Palkinnonjakotilaisuus järjestettiin Maailman Sydänpäivän aattona Helsingissä. Palkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa.

Apurahojen sähköinen tietojärjestelmä

Toimintavuoden aikana säätiössä siirryttiin sähköiseen apurahojen käsittelyyn, kun apurahojen sähköinen tietojärjestelmä otettiin kokonaisuudessaan käyttöön.

Tietojärjestelmä käsittää apurahojen haun, arvioinnin, maksatuksen ja raportoinnin. Tietojärjestelmän toimitti Datalink Oy.

Säätiön muu toiminta 2009

Säätiö julkisti apurahajaon ja apurahansaajat sekä heidän tutkimusalueensa Sydänviikolla huhtikuussa. Sydäntutkimuksen Suurpalkinto ja palkinnonsaaja saivat runsaasti positiivista julkisuutta eri tiedotusvälineissä syyskuussa. Sydänsairauksista ja niiden hoidosta kertova Suomalaisten Uusi Sydänkirja postitettiin kesän aikana yli 300 sairaalaan potilaiden ja hoitohenkilökunnan käyttöön. Säätiön verkkosivuilla käytiin ahkerasti ja niitä elävöitettiin uudella kuvamateriaalilla.

Perinteiseksi muodostunut ja järjestyksessä viides hyväntekeväisyysjuhla Sydängaala järjestettiin yhdessä Suomen Sydänliiton kanssa marraskuun viimeisenä perjantaina Helsingissä. Gaalaan osallistui 200 juhlavierasta.

Säätiön talous

Säätiön tasearvo oli 34,4 miljoonaa euroa (32,5 milj. euroa vuonna 2008) Osakemarkkinoiden elpyminen paransi sijoitustoiminnan nettotulosta huomattavasti edellisestä vuodesta. Tuloslaskelma osoittaa 2,8 miljoonaa euroa ylijäämää (1,5 milj. euroa, alijäämää v. 2008).

Säätiön nimikkorahastoja hyvitettiin työvaliokunnan päätöksellä peruskoron verran eli 1,75 %.

Säätiö sai neljä testamenttilahjoitusta toimintavuonna, yhteensä 725 817 euroa. Raili Larjavuon nimellä perustettavaan rahastoon siirretään 189 994 euroa. Rahankeräysluvan alaisen varainhankinnan nettotuotto oli 35 089 euroa ja Sydänosuusrahaston tuotto oli 679 euroa. Muiden lahjoitusten tuotto oli 6 628 euroa, josta siirrettiin 2 280 euroa säätiön Lasten ja Nuorten rahastoon.

Tarkempi selvitys säätiön taloudesta ilmenee tämän toimintakertomuksen yhteydessä esitetystä kertomusvuoden tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen.

Hallinto

Säätiön hallituksessa oli toimintavuonna 22 jäsentä. Henkilöistä puolet edustaa tieteenalan eri osa-alueiden johtavia professoreja maan kaikilta merkittäviltä tutkimuspaikkakunnilta ja toinen puoli säätiön toiminnan päämääriä läheisesti tukevia teollisuuden ja elinkeinoelämän toimialoja.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2009 oli seuraava: varatuomari Lauri Koivusalo, puheenjohtaja; vuorineuvos Matti Kavetvuo, 1. varapuheenjohtaja; professori Markku S. Nieminen, 2. varapuheenjohtaja; professori Juhani Airaksinen, vuorineuvos Heikki Hakala, dosentti Eero Jokinen, pääsihteeri Tor Jungman, professori Tatu Juvonen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, agronomi Olavi Kuusela, professori Markku Laakso, metsänhoitaja Eero Pilkama, filosofian maisteri Paavo Pitkänen, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, diplomi-insinööri Reima Räty, toimitusjohtaja Harry Salonaho, tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, dosentti Lauri Toivonen, ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa, sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin.

Säätiön hallituksen asettaman työvaliokunnan jäseninä olivat varatuomari Lauri Koivusalo puheenjohtajana, vuorineuvos Matti Kavetvuo, professori Markku S. Nieminen ja metsänhoitaja Eero Pilkama sekä esittelijänä asiamies KTM Riitta Vierros.

Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana oli professori Markku S. Nieminen ja jäseninä professori Juhani Airaksinen, dosentti Eero Jokinen, professori Tatu Juvonen, professori Antero Kesäniemi, professori Markku Koskenvuo, professori Markku Laakso, pääjohtaja Pekka Puska, professori Ilkka Pörsti, professori Heikki Ruskoaho, dosentti Lauri Toivonen ja professori Seppo Ylä-Herttuala.

Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Tieteellinen valiokunta kokoontui kaksi kertaa, joista kevätkokous oli perinteiseen tapaan apurahojen arviointikokous.

Tilintarkastajat

Säätiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Kari Miettinen ja KHT Marja-Leena Turunen Oy Audicon Ab:stä, varatilintarkastajana KHT-yhteisö Oy Audicon Ab.

Henkilökunta ja toimisto

Säätiön asiamiehenä toimi KTM Riitta Vierros. Säätiön toimisto sijaitsee Sydäntalossa Oulunkylässä, osoitteessa Oltermannintie 8, 00620 Helsinki. Säätiö hankki aiempaan tapaan ostopalveluna tarvitsemansa kirjanpito-, kassa-, sihteeri- ja toimistopalvelut Suomen Sydänliitolta.

Sydäntutkimuksen Suurpalkinnon arviointilautakunta

Professori Antero Kesäniemi, professori Petri Kovanen, dosentti Markku Kupari ja professori Matti Tikkanen.

Sydäntutkimussäätiön hallitus v. 2009

Puheenjohtaja, varatuomari Lauri Koivusalo, ESPOO

1. varapuheenjohtaja, vuorineuvos Matti Kavetvuo, HELSINKI

2. varapuheenjohtaja, professori Markku S. Nieminen, HELSINKI

Professori Juhani Airaksinen, TURKU

Vuorineuvos Heikki Hakala, HELSINKI

Dosentti Eero Jokinen, ESPOO

Pääsihteeri Tor Jungman, TUUSULA

Professori Tatu Juvonen, OULU

Professori Antero Kesäniemi, OULU

Professori Markku Koskenvuo, ESPOO

Agronomi Olavi Kuusela, HELSINKI

Professori Markku Laakso, KUOPIO

Metsänhoitaja Eero Pilkama, ESPOO

Filosofian maisteri Paavo Pitkänen, HELSINKI

Pääjohtaja Pekka Puska, HELSINKI

Professori Ilkka Pörsti, ESPOO

Professori Heikki Ruskoaho, TYRNÄVÄ

Diplomi-insinööri Reima Räty, ESPOO

Toimitusjohtaja Harry Salonaho, HELSINKI

Tekniikan lisensiaatti Markku Talonen, KIRKKONUMMI

Dosentti Lauri Toivonen, ESPOO

Professori Seppo Ylä-Herttuala, SIILINJÄRVI

Sydäntutkimussäätiön työvaliokunta v. 2009

Varatuomari Lauri Koivusalo

Vuorineuvos Matti Kavetvuo

Professori Markku S. Nieminen

Metsänhoitaja Eero Pilkama

asiamies KTM Riitta Vierros

Sydäntutkimussäätiön tieteellinen valiokunta v. 2009

Professori. Markku S. Nieminen

Professori Juhani Airaksinen

Dosentti Eero Jokinen

Professori Tatu Juvonen

Professori Antero Kesäniemi

Professori Markku Koskenvuo

Professori Markku Laakso

Pääjohtaja Pekka Puska

Professori Ilkka Pörsti

Professori Heikki Ruskoaho

Dosentti Lauri Toivonen

Professori Seppo Ylä-Herttuala